Vasario mėn. 14 d. Ylakių gimnazijos jaunieji gamtosaugininkai dalyvavo akcijoje „Mes už žalią ir švarią Lietuvą“. Tai gamtosauginė iniciatyva su Žaliąja vėliava aplankyti visas rajono mokyklas, pasveikinti mokyklų bendruomenes Lietuvos 100- mečio proga ir skleisti idėjas, kaip vaikai ir jaunuoliai gali prisidėti prie gamtos puoselėjimo bei išsaugojimo.
Geltonasis autobusas su 20 mokinukų grupe ir dviem mokytojomis anksti ryte pajudėjo iš Ylakių gimnazijos Barstyčių pusėn. Mokyklos fojė įvyko pirmasis akcijos dalyvių susitikimas su tos mokyklos mokiniais ir mokytojais. Po trumpo pasveikinimo Lietuvos jubiliejaus proga, jaunieji gamtos bičiuliai papasakojo apie gamtosauginę programą, 7 žingsnelius, Žaliąją vėliavą, savo nuveiktus darbus. Įteikė neseniai išėjusį laikraštuką „Beržynėlio žinios“. Barstyčių pagrindinės mokyklos direktorius ylakiškiams nuoširdžiai padėkojo už tokią „žalią pamokėlę“.
Vėliau laukė mokinių susitikimai Šačių pagrindinėje mokykloje, Mosėdžio gimnazijoje, Skuodo Bartuvos progimnazijoje, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje. Visur akcijos dalyvių laukė, svetingai priėmė, išklausė, pagyrė, net idėjų pasisėmė. Mosėdžio gimnazijoje gamtosaugininkai nepraleido progos apsilankyti geologijos muziejuje. Geografijos mokytojas Virgilijus Pajarskas pasakojo apie ekspedicijų metu aptiktus radinius: uolienas, dinozaurų laikmečio gyvūnų liekanas – fosilijas.
Šventiškai išpuoštos mokyklos, pakili ten besimokančių nuotaika Ylakių gimnazijos mokiniams paliko neišdildomą įspūdį. Bus ką aptarti prie arbatos puodelio su gamtosauginės veiklos organizatorėmis Rasa Petrulevičiene ir Nijole Statkiene.

Ylakių gimnazijos inf.