Apie programą

 


Gamtosauginių mokyklų programa

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę 21 mokykloje. Programos nauda: aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams.
Įstaiga norinti dalyvauti Gamtosauginiu mokyklų programoje privalo pateikti Lietuvos žaliųjų judėjimui prašymą dėl dalyvavimo programoje. Prašymo pateikimas dar negarantuoja įstaigai teisės dalyvauti Gamtosauginiu mokyklų programoje. Tik gavusi oficialų patvirtinimo raštą iš LŽJ, švietimo įstaiga tampa Gamtosauginių mokyklų programos dalyve. Taikomas metinis programos dalyvio mokestis – 145 (115) eurai.


Aplinkosauginio švietimo fondas

 

 Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje ypač svarbūs 2001 metai –  Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Taip Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu.
Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.
Savo tikslus FEE įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.


Lietuvos žaliųjų judėjimas

 

2000 metais visuomeninė organizacija Lietuvos žaliųjų judėjimas (LŽJ) LR Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų teikimu tapo tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo nariu, ir koordinuoja FEE programas Lietuvoje.
2001 metais LŽJ pradėjo koordinuoti Mėlynosios vėliavos programą, 2003 metais – Žaliojo rakto programą, o 2004 metais ir Gamtosauginių mokyklų programą.