Apie programą

 


Gamtosauginių mokyklų programa

 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja švietimo įstaigas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina įstaigų bendruomenių aktyvumą, ugdo vaikų kūrybiškumą.
Programos nauda: aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams.
Įstaiga norinti dalyvauti Gamtosauginiu mokyklų programoje privalo pateikti Lietuvos žaliųjų judėjimui prašymą dėl dalyvavimo programoje. Prašymo pateikimas dar negarantuoja įstaigai teisės dalyvauti Gamtosauginiu mokyklų programoje. Tik gavusi oficialų patvirtinimo raštą iš LŽJ, švietimo įstaiga tampa Gamtosauginių mokyklų programos dalyve; įstaigoms taikomas metinis programos dalyvio mokestis.


Aplinkosauginio švietimo fondas

 

 Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje svarbūs 2001 metai –  Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu, Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu.
FEE įgyvendina penkias tarptautines programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.


FEE
ir Švietimas darniam vystymuisi (ŠDV) 2030 m.

FEE remia UNESCO ”Žalesnio švietimo partnerystę” ir yra 1-osios grupės “Žalesnės mokyklos” pagrindinis centras. Ši partnerystė „suteiks tvirtus, koordinuotus ir visapusiškus veiksmus, kurie padės kiekvienam besimokančiajam įgyti žinių, įgūdžių, vertybių ir požiūrių kaip kovoti su klimato kaita ir skatinti darnų vystymąsi“.
JT ekosistemų atkūrimo dešimtmetis (2021–2030 m)., kviečia saugoti ir atkurti ekosistemas visame pasaulyje. JT dešimtmečio veiksmų plano Švietimo iššūkiu 6.1 siekiama iki 2030 m. integruoti švietimą apie ekosistemų atkūrimą į švietimo sistemas pasauliniu mastu kaip esminį švietimo darniam vystymuisi elementą.
FEE, Šiaurės Amerikos aplinkosauginio švietimo asociacijos (NAAEE) ir UNESCO vadovaujamas Iššūkis reikalauja bendrų valdžios institucijų, pedagogų, moksleivių ir bendruomenių pastangų tarptautiniu mastu.

 

Lietuvos žaliųjų judėjimas

 

2000 metais visuomeninė organizacija Lietuvos žaliųjų judėjimas (LŽJ) LR Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų teikimu tapo tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo nariu, ir koordinuoja FEE programas Lietuvoje.
2001 metais LŽJ pradėjo koordinuoti Mėlynosios vėliavos programą, 2003 metais – Žaliojo rakto programą, o 2004 metais ir Gamtosauginių mokyklų programą.