Gamtosauginės mokyklos:

orientuoja į aktyvią praktinę aplinkosauginę veiklą

Gamtosauginės mokyklos:

plati aplinkosauginių klausimų integracija ugdymo procese

Gamtosauginės mokyklos:

orientuoja į aktyvią praktinę aplinkosauginę veiklą

Gamtosauginės mokyklos:

Žaliosios vėliavos apdovanojimas įstaigoms

Kas yra Gamtosauginės mokyklos?

  • Gamtosauginės mokyklos yra fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas.
  • Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje.
  • Programos dėka moksleiviai susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet mokyklos bendruomenei suteikiama Žalioji vėliava.
  • Gamtosauginių mokyklų programa yra ideali priemonė švietimo įstaigoms gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.

Kodėl Gamtosauginių mokyklų programa išskirtinė?

  • Gamtosauginių mokyklų programa skatina moksleivius tapti bendruomenių pokyčių lyderiais, įtraukiant juos į įdomius veiksmus orientuotą ir socialiai atsakingą mokymąsi.
  • Gamtosauginės mokyklos pasižymi visa apimančiu dalyvavimu aplinkosauginėje veikloje, įtraukiant tiek mokinius ir mokytojus, bei vietos bendruomenę.
  • Naudojama Septynių žingsnių metodika padeda mokykloms siekti maksimalių aplinkosauginių pokyčių.
  • Gamtosauginių mokyklų programa palengvina švietimo įstaigoms bendradarbiavimo galimybes ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.
  • UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu.
  • Gamtosauginių mokyklų programa turi ryšį su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030.

APIE PROGRAMĄ

Gamtosauginių mokyklų programa – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Nuo 2004 m. Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje.

DALYVIAI

Gamtosauginių mokyklų programoje gali dalyvauti įvairios švietimo įstaigos: lopšeliai – darželiai, pradinės mokyklos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, profesinės mokyklos, neformalaus ugdymo įstaigos.

APDOVANOJIMAI

Sėkmingai dirbančios švietimo įstaigos yra apdovanojamos Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – Žaliąja vėliava ir sertifikatu.

Šalių programoje

Tiek šalių dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.

Dalyvių programoje

Tiek švietimo įstaigų visame pasaulyje įsijungę į Gamtosauginių mokyklų programą.

Gauta apdovanojimų

Tiek švietimo įstaigų yra įvertintos Žaliosios vėliavos apdovanojimu!