Gamtosauginės mokyklos:

orientuoja į aktyvią praktinę aplinkosauginę veiklą

Gamtosauginės mokyklos:

plati aplinkosauginių klausimų integracija ugdymo procese

Gamtosauginės mokyklos:

orientuoja į aktyvią praktinę aplinkosauginę veiklą

Gamtosauginės mokyklos:

Žaliosios vėliavos apdovanojimas įstaigoms

Kas yra Gamtosauginės mokyklos?

Gamtosauginės mokyklos yra Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) vykdoma, tarptautiniu mastu pripažinta programa švietimo darniam vystymuisi srityje. Naudojant Septynių žingsnių metodiką ir „visos įstaigos“ principą, įstaigos bendruomenė įsitraukia į praktinį, aktyvų mokymąsi, skatinant teigiamus aplinkosauginius pokyčius tiek įstaigoje, tiek ir vietos bendruomenėje.

Gamtosauginių mokyklų programa pripažįsta laipsniškus švietimo įstaigų pokyčius, atliekamus naudojant 7 žingsnių metodiką. Prestižinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas suteikiamas pasiekus matomą aplinkosauginę pažangą. Apdovanojimas periodiškai atnaujinamas, siekiant užtikrinti nuolatinius teigiamus pokyčius.

 

  • Gamtosauginės mokyklos – fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas.
  • Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje įstaigoje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje.
  • Programos dėka įstaigos benduomenė susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet įstaigai suteikiama Žalioji vėliava.
  • Gamtosauginių mokyklų programa yra ideali priemonė švietimo įstaigoms gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.

Kodėl Gamtosauginių mokyklų programa išskirtinė?

  • Gamtosauginių mokyklų programa skatina moksleivius tapti bendruomenių pokyčių lyderiais, įtraukiant juos į įdomius veiksmus orientuotą ir socialiai atsakingą mokymąsi.
  • Gamtosauginės mokyklos pasižymi visa apimančiu dalyvavimu aplinkosauginėje veikloje, įtraukiant tiek mokinius ir mokytojus, bei vietos bendruomenę.
  • Naudojama Septynių žingsnių metodika padeda mokykloms siekti maksimalių aplinkosauginių pokyčių.
  • Gamtosauginių mokyklų programa palengvina švietimo įstaigoms bendradarbiavimo galimybes ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.
  • UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu.
  • Gamtosauginių mokyklų programa turi ryšį su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030.

APIE PROGRAMĄ

Gamtosauginių mokyklų programa – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Nuo 2004 m. Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje.

DALYVIAI

Gamtosauginių mokyklų programoje gali dalyvauti įvairios švietimo įstaigos: lopšeliai – darželiai, pradinės mokyklos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, profesinės mokyklos, neformalaus ugdymo įstaigos.

APDOVANOJIMAI

Sėkmingai dirbančios švietimo įstaigos yra apdovanojamos Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – Žaliąja vėliava ir sertifikatu.

Šalių programoje

Tiek šalių dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje!

Dalyvių programoje

Tiek švietimo įstaigų visame pasaulyje įsijungusios į Gamtosauginių mokyklų programą!

Gauta apdovanojimų

Tiek švietimo įstaigų įvertintų Žaliosios vėliavos apdovanojimu!