Privatumo politika

Privatumo politika

Visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ gerbia Jūsų privatumą ir vykdome asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Šioje privatumo politikoje nustatyti pagrindiniai principai, kaip mes renkame, tvarkome ir saugome asmens duomenis.
„Lietuvos žaliųjų judėjimas“ yra įsipareigojęs saugoti Jūsų asmeninę informaciją; renkame tik tą informaciją, kurios reikia komunikavimui su Jumis; informaciją siekiant administruoti ir koordinuoti Gamtosauginių mokyklų programą; imamės visų reikiamų informacijos apsaugos priemonių.

Informacija, kurią renkame

Mūsų renkama informacija apima:

• Gamtosauginių mokyklų programoje dalyvaujančios švietimo įstaigos atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo įstaigai pagrindą, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą bei duomenis, susijusius su Gamtosauginių mokyklų programos koordinavimo ir administravimo paslaugų teikimu;
• duomenis apie Gamtosauginių mokyklų programoje dalyvaujančią švietimo įstaigą (statistinė informacija, kontaktinė įstaigos informacija, banko sąskaita ir pan.);
• asmenų vardus ir pavardes, kitus duomenis pateikiamus Gamtosauginių mokyklų ataskaitose, švietimo įstaigų veiklos aprašymuose ir pan.;
• besikreipiančių į mus asmenų duomenis nurodytus el. laiškuose, užpildytose formose Gamtosauginių mokyklų programos tinklapyje, duomenis pateiktus telefonu ar paštu.

Asmens duomenis paprastai gauname iš pačių duomenų subjektų (pvz. įstaigų pateikti prašymai dalyvauti Gamtosauginių mokyklų programoje, sudarytos sutartys, Gamtosauginių mokyklų ataskaitose pateikiami duomenys ar kitais būdais gaunama informacija).

Kaip tvarkome asmens duomenis

Asmens duomenys yra saugomi mūsų informacinėje sistemoje. Asmens duomenis tvarkome ir saugome teisės aktuose nustatytais terminais. Atvejais, kai teisės aktai nenumato konkrečių duomenų saugojimo terminų, duomenis tvarkome ne ilgiau, nei reikalauja to tvarkymo tikslai.
Mes ištrinsime turimą informaciją apie jus, kai ji bus nebenaudojama arba anksčiau jūsų prašymu, nebent esame teisiškai įpareigoti ją saugoti ilgesnį laiką. Asmens duomenis galime saugoti ilgesnį laiką, jei šie duomenys yra svarbūs Gamtosauginių mokyklų programos istoriniams ar tyrimų tikslams.

Tiesioginė komunikacija (rinkodara)

Jūsų mums nurodytas el. pašto adresas ar telefono numeris naudojamas tiesioginės komunikacijos (rinkodaros) tikslais, t. y. informuoti apie Gamtosauginių mokyklų programos administracinius, koordinavimo ir įgyvendinimo klausimus, teikti siūlymus dėl programos vykdymo, informuoti apie akcijas ir pan.
Suteiktą sutikimą galite bet kada atšaukti informavę mus el. paštu mokykla@zalieji.lt.
Visada turite teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis.

Jūsų teisės:

• teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
• galite reikalauti, kad bet kokia netiksli asmeninė informacija būtų ištaisyta, arba galite reikalauti, kad informacija būtų ištrinta;
• Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais; Jūs galite turėti teisę nesutikti, kad būtų tvarkoma dalis ar visa jūsų asmeninė informacija, ir reikalauti, kad ji būtų ištrinta;
• teisė į duomenų perkeliamumą;
• teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;
• teisė kreiptis į mus ir atsisakyti el. paštu ar telefonu siunčiamų naujienų ar (kitos) informacijos.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. pašto adresu zalieji@zalieji.lt. Siekdami tinkamai identifikuoti besikreipiančius asmenis, galime iš Jūsų paprašyti papildomos informacijos.