Kam reikalingi draugai? Kad galėtume bendrauti, dalintis, džiaugtis ir turtinti vieni kitus. Toks sumanymas kilo Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorei Jurgitai Ablėnei ir mokytojai metodininkei Editai Brazauskienei – suburti nuostabų įstaigos kolektyvą, socialinius partnerius: darželius „Papartį“, „Taiką“, „Diemedį“, „“Draugystę“, svečio teisėmis „Gintarėlį“ ir gamtos mokyklą keliauti kartu paliekant „Žalią pėdsaką“.
Ši iniciatyva buvo įgyvendinama kovo mėn. 28 d. – gegužės mėn. 18 d., o pirmasis modulis „Mažais žingsneliais“ vyko darželyje „Žvaigždutė“. Renginio dalyvius pasveikino tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius, kuris skaitė pranešimą apie Gamtosauginių mokyklų programą bei Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros skyriaus vyriausios specialistės – Rūta Taučikienė ir Ona Verikienė. Jurgita Ablėnė ir muzikos vyr. mokytoja Kristina Jankuvienė pristatė įstaigą filmuku „Mažais žingsneliais“. Kūrybingos, išradingos, žingeidžios mokytojos, logopedė ir mokytojų padėjėjos visus svečius priėmė į grupes, stebėti atvirų veiklų. Mokytojos su vaikučiais pakvietė visus keliauti eksperimentų, bandymų, kūrybinių dirbtuvių, edukacinių programų pėdsakais. Įdomi ir prasminga veikla praturtino kiekvieną dalyvį, kurie pasiėmė sau ir pasidalino grįžę su kolegomis.
Antras susitikimas „Švari aplinka – dovana žemei“ vyko lopšelyje – darželyje „Papartis“, kuriame svetingai dalyvius pasitiko laikinai einanti direktorės pareigas Rasa Galūzienė su nuostabiu mokytojų būriu. Įstaigos mokytojos ir logopedės pasidalino savo padarytomis metodinėmis priemonėmis iš antrinių žaliavų. Vaikai parodė spektaklį kaip reikia rūšiuoti šiukšles. „Peliuko ir Drugelio“ grupės vaikai su savo mokytojomis atliko „Peliukų mankštelę“, naudodami netradicines ugdymo priemones. Darželio koridorių puošė tėvelių ir vaikų pagaminti kūrybiniai darbeliai iš antrinių žaliavų „Dėžė kitaip“. Na, o mokytojos gamino dovaną draugui panaudodamos antrines žaliavas. Šios dienos įspūdžiai išliks ilgam, o pasidalinta patirtis skatins tobulėti ir augti. Labai ačiū mokytojoms, kurios prisidėjo prie organizuojamų veiklų, už jų idėjas ir pagamintas įvairias metodinės priemones.
Trečias susitikimas – „Mes – gamtos draugai” vyko darželyje „Taika“. Direktorė Irena Meiduvienė pristatė įstaigą, ansamblio „Raskilėlė“ mergaitės, vadovaujamos meninio ugdymo mokytojos Violetos Kepalienės, susirinkusiems skyrė dainas apie Žemę. Renginyje pranešimą „Miestas, vystantis tvarią aplinką“ skaitė Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūros vyr. specialistė Ona Verikienė, Panevėžio gamtos mokykloje vykdomas veiklas „Veiklos – įkvėptos gamtos“ pristatė Gamtos mokyklos direktorė Vaiva Jankauskienė; Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytoja Vaida Kielienė savo pranešimu „Pažinimo džiaugsmas stebint ir tyrinėjant“ aptarė gamtosauginius renginius, į kuriuos įtraukiami ir darželinukai.
Užsiėmimų planą tema „Rūšiuoji – gamtą tausoji“ ir aktyvius ugdymo metodus pristatė mūsų mokytoja metodininkė Larisa Rubanienė. Visos susirinkę mokytojos atliko praktines užduotis, taikant metodą su de Bono kepurėmis, kūrė kilimėlius robotukams bitutėms „Bee-Bot“ bei pristatė veiklų idėjas.
Ketvirtas pasimatymas įvyko darželyje „Diemedis“, susitikimo tema – „Nuo mažų darbų iki idėjų ateičiai“. Įstaigą ir jos veiklas pristatė direktorė Audronė Mikolajūnienė, visos ,,Diemedžio” mokytojos suvaidino spektaklį „Šimtas zuikių“ bei pakvietė visus į „Madų šou“, kuriame dalyvavo tiek įstaigos mokytojos tiek ir ugdytiniai, pasipuošę tėvelių kurtais tvariais rūbais. Mokytojos Diana Masiulienė ir Raminta Užusienienė pakvietė  į praktinę užduotį „Papuošalas sau“. Džiaugėmės gera nuotaika ir naujais potyriais.
Visus pakerėjo penktasis susitikimas – „Augalų žavadienis“ lopšelyje-darželyje „Draugystė“, svečius sutiko direktorė Jurgita Ožekauskienė ir mokytojas gamtosauginėms veikloms subūrusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė. Įstaigos erdves papuošė Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų, ,,Beržų” progimnazijos mokytojų kūrybiniai darbai – netradicinės gėlės. Vyko renginys ,,Augalų žavadienis, kurio metu įstaigos ugdytiniai, mokytojai ir svečiai iš lopšelių-darželių ,,Žvaigždutė”, ,,Diemedis”, ,,Papartis”, ,,Gintarėlis”, „Taika“ bei Gamtos mokyklos dalyvavo improvizacijoje ,,Gėlių karalystė”, gėrėjosi gėlių spalvomis, jų įvairove. Po renginio pedagogai kūrybinėse dirbtuvėlėse iš buitinių atliekų, gamtinės medžiagos gaminosi savo svajonių gėles. Lopšelio-darželio ,,Draugystė” mokytojai pristatė savo darbo patirtį – stendinius pranešimus ,,Netradicinių priemonių panaudojimas ugdymosi procese”; įstaigos pedagogai turėjo puikias galimybes pristatyti tieks savo veikas, tike ir pasisemti patirties bei naujų idėjų iš kolegių.
Paskutinis susitikimas įvyko, kaip ir pridera, gamtoje. Panevėžio gamtos mokykloje dalyvius pasitiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kuzmienė bei aprodė įstaigos erdves,zoosodą. Mokytojos metodininkės skaitė pranešimus – Vaida Sarapinienė „Panevėžio gamtos mokyklos edukacinė aplinka kaip ugdymąsi stimuliuojanti erdvė“, o Dovilė Šablinskienė „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijų ugdymas atskleidžiant pagamintų prekių, vartojimo ir atliekų rūšiavimo sąsajas“.
Džiaugiamės gražiais renginiais, visų direktorių, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, specialisčių, mokytojų padėjėjų aktyvumu, geranoriškumu, bendradarbiavimu.
Gamta visų namai, tad rūpinkimės jos išsaugojimu to mokydami nuo pat mažumės. Smagu turėti gerus partnerius ir bendraminčius kitose švietimo ugdymo įstaigose.

Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė Jurgita Ablėnė,
mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė