Lapkričio mėn. 11-15 dienomis Mažeikių lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“ vyko visuotinė veiksmo savaitė. Mokytojai šią savaitę pasirinko temą: ,,kūrybinė Steam savaitė“.
Tikslas – didinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, matematika, inžinerija ir ugdyti vaikų iniciatyvumo, verslumo kompetencijas.
Kiekvienos grupės mokytojai, vaikai savo nuožiūra pasirinko kokią dieną ką veiks. Temos buvo įvairios:,,Vanduo ir jo savybės“, ,,Matematikos diena“, ,,Konstravimo diena“, ,,Loginių žaidimų ir šaškių diena“, ,,Tyrinėjimų diena“ ir kt.
Visos veiklos skatino vaikų smalsumą, kūrybiškumą, subūrė juos bendrai veiklai, mokė dirbti komandoje, padėti vienas kitam.

Margarita Jasinskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui