Kiekvienais metais kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, o kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena. Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė” ugdytiniai, pedagogai šiais metais Pasaulinę Žemės dieną paminėjo kitaip. Pedagogai, vaikai, tėveliai Žemę pasveikino kurdami kūrybinius darbus – piešinius „Žemė – mūsų planeta, saugosim ją visada”, kurie buvo patalpinti virtualioje erdvėje.
Minėdami Pasaulinę Žemės dieną ir Pasaulinę vandens dieną, atkreipėme dėmesį, jog Žemės išsaugojimu privalome rūpintis kiekvieną dieną. Raginame visus ir patys įsipareigojome konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo, vandens išteklių tausojimo.
Minint Pasaulinę vandens dieną, pedagogai su ugdytiniais savo grupėse tyrinėjo vandens savybes įvairiais pojūčiais, įsitikindami vandens svarba kiekvienam iš mūsų. Vaikai ragavo įvairių rūšių vandenį, diskutavo, kuris vanduo (šulinio, šaltinio, virintas, mineralinis gazuotas ar negazuotas) skaniausias. Anot vaikų, vanduo buvo apibūdintas žodžiais: „tyras, gaivus, bespalvis, bekvapis”. Išsiaiškinus vandens naudingumą žmogaus organizmui, ugdytiniai suvokė, jog sveikiausia gerti natūralų vandenį.
Norėdami susipažinti su vandens savybėmis ir jo panaudojimu žmogaus gyvenime bei konkrečiais pavyzdžiais parodyti vandens svarbą žmogui ir gamtai, ugdytiniai atliko įvairius bandymus, eksperimentus. Vaikai stebėjo „Spalvotus ugnikalnius”, spalvino „Ledo pilis”, atliko bandymus: „Pražydo gėlė”, „Salotos irgi geria…”, „Ar mandarinas skęsta?”, „Vaivorykštė”, „Šokančios razinos”. Tyrinėdami vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant įvairius bandymus: matuojant, pilstant, maišant, uostant, ragaujant, stebint, vaikai sužinojo vandens panaudojimo galimybes ir svarbą.
Vaikams taikoma STEAM ugdymo metodika padeda laisvai veikti, ieškoti atsakymų į klausimus, tobulinti mąstymo įgūdžius, diskutuoti tarpusavyje, drauge spręsti iškilusias problemas, žinias pritaikyti praktiškai. Tai yra visų įgūdžių komplektas, kuris apjungia visas kompetencijas.

Mokytoja metodininkė Sandra Kneitienė