Manoma, kad Žemėje yra per aštuonis milijonus skirtingų vabzdžių rūšių. Vaikams labai patinka stebėti vabalų ir vabzdžių judėjimą, ropojimą, o vasara tam, pats geriausias laikas.
Sukūrėme projektą „Vabalų viešbučiai ir jų gyventojai“. „Vabalų viešbutis“ – kaip prieglobstis įvairiems vabalėliams, tarp kurių daug naudingų medžiams ir sodams, kovojančių su amarais, baltasparniais. Prie mūsų sumanymo aktyviai prisijungė vaikučių tėveliai, juk vabalų viešbučio statyba – smagus užsiėmimas kartu ir vaikams ir tėveliams. Susinešėme visus „viešbučius“ į darželio kiemą: visus apžiūrėjome, ištyrinėjome iš kokių medžiagų jie padaryti, suradome vietas, kur vabalams įsikurti būtų patogiausia. Kiekvieną rytą vaikai aplanko vabalų buveines, žiūri, ar yra „gyventojų“.
Vabalų viešbučiai suteikia galimybę iš arčiau pažvelgti į vabalų gyvenimą, tai puiki edukacinė priemonė. Taip ugdome vaikų dėmesingumą gamtai, skiepijame aplinką tausojantį požiūrį.

Ramutė Gruzbarzdienė, 
Telšių lopšelio – darželio „Žemaitukas“
Gamtosauginio komiteto pirmininkė