Tarptautinį projektą „Žalieji kampeliai ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklose“ („Green corners in the Kindergartens and in the Primary Schools“) įgyvendina Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ (koordinuojanti įstaiga) su partneriais: Blasaril ikimokyklinio ugdymo mokykla, Reykjavikas, Islandija (Blásalir preschool, Reykjavik, Iceland) ir Kohtla-Jarve Tammiku pradinė-vidurinė mokykla, Estija (Primary/secondary school Kohtla-Jarve Tammiku Põhikool, Estonia). Projektas vykdomas du metus 2022 – 2024 m., finansuojamas tarptautinė Nordplus Junior programos lėšomi.
Šiuo projektu, Baltijos ir Šiaurės šalių (Lietuvos, Islandijos, Estijos) švietimo įstaigos stiprino bendradarbiavimą, ugdė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių moksleivių ekologinę savimonę ir sveikos gyvensenos pagrindus, kuriant ekologiškesnę ateitį.
Ikimokykliniame amžiuje ugdant aplinkai draugišką elgesį kasdieniame gyvenime, tai duoda teigiamų rezultatų ir vėlesniame vaiko gyvenime. Mokyklos aplinka yra vienas svarbiausių ekologijos ugdymo veiksnių, kurioje vaikai įgyja ekologinės kultūros pagrindus. Mokyklos pedagogai kartu su tėvais siekia išugdyti vaiką, kuris išmoktų pasirinkti tinkamą gyvenimo būdą ir tinkamus sprendimus, kad išlaikytų gražią, švarią ir sveiką aplinką, aktyviai judėtų ištisus metus, palaikydamas gerą psichinę ir fizinę savijautą.
Lietuvos, Estijos ir Islandijos šalių mokyklų pedagogai, dalyvaujantys projekte, kartu su mokiniais ir tėvais įrengė mokyklose žaliuosius kampelius: vaismedžių, vaiskrūmių, uogakrūmių sodą, mobiliuosius daržus, šiltnamį, ekologiškus kampelius kiemo erdvėse, aktyvaus judėjimo zonas. Įtvirtinome žinias apie tvarią aplinką ir ekologiją. Ugdytiniai išmoko atsakingai elgtis aplinkoje ir  kasdienėse veiklose. Vaikai įgijo ir praplėtė žinias apie atliekų rūšiavimą, įvairių augalų ir artimiausios aplinkos puoselėjimą. Vykdėme įvairias edukacines išvykas: į miškų urėdiją, vandens rezervuarą, muziejų, sąvartyną, gamtą stebėti augalų. Mokytojai ir administracijos darbuotojai klausėsi seminarų apie vandens ir žaliųjų zonų naudą žmonijai. Projekte dalyvaujančių įstaigų bendruomenės vykdė ekologiškas, pažintines veiklas, kuriose išmoko kaip išlaikyti gražią, švarią ir sveiką aplinką, ugdė patirtis. Įstaigose įrengtose aktyvaus judėjimo zonose, aktyviai judama ir žaidžiama ištisus metus, palaikant gerą psichinę ir fizinę savijautą.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo praktinėse veiklose, skirtose ekologiniam sąmoningumui ugdyti. Projekto veiklų metu mokiniai patyrė daug džiugių emocijų: atradimo džiaugsmą, bendrystės džiaugsmą;  suprato, kokią svarbią įtaką daro gamtai.
Tarptautinių mokytojų susitikimų ir mobilumo veiklų metu  dalinomės idėjomis, gerąją patirtimi ir profesiniais tikslais su šalimis partnerėms, kad būtų plėtojamas darbas su vaikais ir ryšys su darželio mokymo programa. Partneriai, dalyvaujantys projekte, suteikė žinių apie skirtingas vertybes, naujų metodų įgyvendinimą, naujų perspektyvų įgijimą. Įgytos žinios ir patirtis skatina mokytojus daugiau sužinoti, tobulinti programas, mokymo metodus, didėja motyvacija.
Numatytos projektinės veiklos buvo integruotos į kasdienes veiklas, įtrauktos į įstaigų planus. Projektas suteikė mokytojams didesnes galimybes kūrybiškoms veikloms, kurios skatino vaikų smalsumą, norą eiti į darželį, domėtis aplinka ir gamta. Pagėrėjo ir ugdymo kokybė. Įstaiga tapo įdomesnė vaikams ir tėvams, patobulėjo ir mokytojų kompetencijos. Sukurtose aplinkose vaikai žaidžia, tyrinėja, eksperimentuoja, lavina žinias, aktyviau juda, daugiau laiko praleidžia lauke. Šiaurės ir Baltijos šalių įstaigų patirtys suteikė  vertybių, žinių, naujų ugdymo metodų, kuriuos  galėsime pritaikyti ir panaudoti savo darželiuose ir mokyklose.
Daugiau apie projektą ,,Žalieji kampeliai ikimokyklinėse įstaigose ir pradinėse mokyklose“  galite sužinoti dalyvaujančių įstaigų tinklaraščiuose ir socialiniuose tinkluose: 

https://nordplusgintarelislt.blogspot.com/         https://blasalir.blogspot.com/              https://nordplustpk.blogspot.com/

#letstalkaboutnordplus                 #Nordplus                 #nordplusjunior

Parengė Dana Aliukienė,
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui