Panevėžio lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“ mokytojos Edita Brazauskienė ir Vaida Čemerienė kartu su vaikais atliko įvairius eksperimentus: „Purvinas vanduo liko švarus“, „Pripūsk balioną“, „Kaip šiltame ir šaltame vandenyje pasiskirsto rašalas“, „„M&M” saldainukų vaivorykštė“, „Spalvų liejimas guašu“, „Vanduo dažytas krepiniu popieriumi“, „Spalvų lietus” ir „Spalvotas vulkanas“. Eksperimentą atliko „Saulutės“ ir „Mėnulio“ grupių vaikai, svečiuodamiesi ir atlikdami vieni pas kitus. Mūsų tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.
Vaikas, susidurdamas su gamta, su nepažįstamais objektais nori sužinoti kuo daugiau. Jis – iš prigimties tyrinėtojas, aktyviai ieškantis informacijos apie jį supančią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Natūralus vaiko smalsumas skatina tobulėti. Norint suprasti aplinkinio pasaulio sudėtingumą ir harmoniją, reikia save suvokti gamtos dalimi, tausoti visą, kas sukurta gamtos.
Žaidžiant, eksperimentuojant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio, formuojasi vaiko vertybių sistema, bendravimo įgūdžiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.

Mokytojos Edita Brazauskienė ir Vaida Čemerienė,
Panevėžio lopšelis – darželis „Žvaigždutė“