Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ sveikatos ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu. Gera sveikata savaime neateina: tam reikia valios, pastangų, tėvų ir pedagogų rūpesčio, bei kruopštaus, sistemingo ir nuoseklaus darbo. Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ugdome per įvairias veiklas (edukacinę, pažintinę, socialinę, fizinę, projektinę, meninę). Taikome įvairias formas, ieškome naujų idėjų, kad veikla vaikams būtų įdomi, lydima juoko, išdaigų, suteiktų laimės, pasitikėjimo savimi pojūtį.
Spalio mėn. 2-28 d. įstaigoje buvo vykdomas projektas, kurio metu organizuota tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, kūrybinių darbų paroda „Daržovių paradas“, kurią koordinavo ir organizavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramunė Šantarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Kanapeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vitalija Janušonienė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva Šlekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Dolgovaitė ir meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Jankuvienė. Parodoje dalyvavo 19 įstaigų iš 13 miestų. Kūrybiniai darbai atlikti įvairia technika ir puošia įstaigą nuo spalio 10 d.  Parodos tikslas – skatinti vaikus domėtis daržovių nauda ir gausa, meninės raiškos priemonėmis perteikti daržovių įvairovę ir ugdyti vaikų norą pažinti, tyrinėti ir saugoti gyvąją gamtą.
Šia tema buvo organizuotas renginys „Daržovių paradas“. Renginio metu vaikai sužinojo, kuo rudenėlis turtingas, kuo jis išsiskiria iš kitų metų laikų, turtino žinias apie rudenį ir jo gėrybes. Pasidžiaugė rudens derliumi ir jo spalvomis, o svarbiausia tai padarė visi drauge. Renginio veikėjai buvo: „Rudenėlis“ (mokytoja Ingrida), „Agurkas“ – mokytoja Ramunė, „Morka“ – mokytoja Vitalija,„Kopūstas“ – mokytoja Daiva, „Moliūgas“ – mokytoja Ina, „Kiškis“ – mokytoja Kristina, „Varna“ – mokytoja Edita.
Skambant G. Staniulienės muzikiniam kūriniui ,,Rudenėlis atšuoliuoja“ atkeliavo rudenėlis ir atsinešė pilną pintinę rudens gėrybių. Pavaišino ir „kiškutį skeltalūpį“. Triukšmingai atkeliavo daržovės skambant kūriniui „Daržovių maršas“, kartu su savimi atsinešusios ir gerą nuotaiką, kuria užkrėtė visą įstaigos bendruomenę. Išraiškingais kostiumais pasipuošusios „daržovės“ prisistatė, pasisakė kuo yra ypatingos, ir kodėl reikia jas valgyti. Renginyje taip pat dalyvavo ir kartu su vaikais linksminosi „varna“. Renginio metu vaikai žaidė įvairius žaidimus, smagiai šoko ir dainavo, dalijosi žiniomis apie rudenį.

Parengė: mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė, mokytoja Ina Dolgovaitė ir
meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Jankuvienė