Ekologija tampa svarbia bendrojo ugdymo dalimi. Ekologinio ugdymo tikslas – įdiegti žmogaus atsakomybę prieš gamtą, saugoti aplinką, veikti aplinkos labui. Tinkamai padėti pagrindai ikimokykliniame ugdyme gali padėti besiformuojančiai asmenybei kritinio mąstymo pagrindus, skatinti jos kūrybiškumą, santykių su aplinkiniais kokybę.
Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės rengtame aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamame aplinkosauginių projektų konkurse. Dar pavasarį ugdymo įstaigos pradėtas rengti projektas „Aš mažasis gamtininkas“ skatina pedagogus skleisti ekologines žinias, aplinkos sampratą, atsakingiau rūpintis įstaigos aplinka, suteikti galimybę stebėti, pažinti tyrinėti.
Vienas iš projekto uždavinių – supažindinti vaikus su ekologija. Gilinti žinias apie vabzdžius, gyvūnus, jų gyvenimą. Įstaigos teritorijoje buvo įkurdintos trys naujos edukacinės erdvės – „Boružiukų namelis“, „Vabzdžių viešbutis“ ir pažintinis stendas.
Ugdymo įstaigoje vyko atidarymo renginys, kurio metu „Drambliukų“ ir „Šnekučių“ grupių vaikai pavirto boružėmis ir bitėmis – stengėsi įsijausti į vabzdžio vaidmenį. Ugdytiniai aplankė ir pažintinį stendą, kurio funkcija – nuolat pildoma informacija apie gamtos reiškinius, augalus, gyvūnus. Stende bus eksponuojami vaikų piešiniai, užrašomos mintys.
Ikimokyklinio amžiaus vaikai jau pradeda suprasti gyvybę palaikančias sistemas, priklausomybės ir priežastingumo procesus, atsakingai taiko gamtos tyrimų žinias, jaučia gamtos reiškinius, kaupia patirtį, dalyvauja sprendžiant įvairias problemas, susijusias su įvairiausiais gamtos reiškiniais, tad norint plėsti vaikų supratimą apie jį supančią aplinką taikant eksperimentus, bandymus, ugdymo įstaigos teritorijoje buvo įkurdinta eksperimentų laboratorija
Veiklų metu vaikai turi galimybę tyrinėti, analizuoti ir reflektuoti savo patirtis. Vyresnių grupių vaikai „Žiniukai“ ir „Nykštukai“ vykdė eksperimentus su vandeniu. Ugdytiniai savo žiniomis pasidalino ir su kitais darželio vaikais bei darbuotojais – pagamino lankstinukus, kuriuose atsispindi svarbiausios vandens savybės, ir palinkėjo kasdien gerti bent po kelias stiklines šviežio vandens.
Viena iš ugdymo veiklų apie augalus – vasaros metu darželio teritorijoje įrengtas alpinariumas. Vaikai kartu su ugdymo įstaigos darbuotojais sodino ilgamečius augalus, susipažino kokie augalai pradeda žydėti pavasarį, o kurie savo žiedais džiugina iki vėlyvo rudens.
Rugsėjį į grupes grįžę priešmokyklinukai „Kodėlčiukai“, „Liūtukai“ ir „Drambliukai“ kartu su grupių pedagogais kūrė pasakų knygas apie įvairiaspalves gėles. Vaikai kruopščiai sukurtas pasakas apipavidalino – piešiniuose susipynę fantazijų elementai virto gražiais knygos puslapiais.
„Kodėlčiukai“ surengė parodą „Rudeninės gėlės“ – naudodami netradicines technikas vaikai piešė bijūnus ir astras. Gėlių tema – neišsemiama, darželio ugdytiniai mokomi estetikos, grožio, kiekvienas gėlės žiedas suteikia teigiamą emociją, džiugina.
Ekologiško gyvenimo būdo ir ugdymo šalininkai teigia, kad jei vaikas nuo ankstyvos vaikystės bus ugdomas taip, kad atkreiptų dėmesį į aplinką, ja rūpintųsi, gyventų ekologišką gyvenimą. – didelė tikimybė, kad ir užaugęs jis taip ir gyvens. Vaiko ugdymas priklauso nuo veiklos organizavimo, pedagogų pastangų, šeimos įsitraukimo. Ugdymo įstaiga didelį dėmesį skiria atliekų rūšiavimui – dalyvauja respublikinėse akcijose, konkursuose. parodose. Į ekologines problemas buvo stengtasi pažvelgti ir vaikų akimis: „Bitučių“ grupės vaikai kartu su grupės pedagoge sukūrė spektaklį „Žemė mūsų rankose“, kuriame buvo paliestos jautriausios atliekų rūšiavimo problemos. Vaikai kūrė personažus perteikiančius gamtosaugines vertybes.
Vykdomas ekologinis projektas suformavo nuostatas, kad būtina puoselėti meilę gamtai, supažindinti vaikus su gamtos grožiu, išskirtinumu. Stengtis, kad vaikai būtų savarankiškesni – ugdyti kasdienius jų gyvenimo įgūdžius.

Indrė Gyrienė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja