Balandžio 18 d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos „Žaliukų” komanda (7a kl.) – R. Jieznytė, D. Kudrevičiūtė, M. Kundreckas, G. Paliokaitė, R.Petravičius, U. Ščiučka dalyvavo projekto „Žalioji odisėja. Jaunučiai ’24” finale. Konkurso tikslas atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. „Žaliųjų protų mūšyje“ pasitikrinome žinias pakuočių rūšiavimo, perdirbimo, antrinio panaudojimo ir gamtos tausojimo srityse. Tarp 95 Lietuvos mokyklų komandų iškovojome 10 vietą. Sveikiname mūsų 7a klasės mokinių komandą!
Gegužės 16 dieną mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje, Kauno raj. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje A. Basalyko aplinkotyros konferencijoje. Konferencijoje dalyvavo 33 mokiniai iš Kauno, Klaipėdos, Marijampolės. Buvo pristatyta 16 pranešimų. Mūsų progimnazijai atstovavo 7-8 klasių mokiniai: Radvilė Jieznytė (7a), Otilija Kučinskaitė (8a), Martynas Kundreckas (7a), Rapolas Petravičius (7a).
Moksleiviai pristatė skaitė du pranešimus – ,,Kodėl rūšiuoti verta?“ ir ,,STEAM veikla: Triukšmo matavimas progimnazijoje“. Konferencijos dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytoja Chemijos, gamtos ir žmogaus dalykų mokytoja Rasa Žemaitienė.

Rasa Žemaitienė,
Chemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė