Plungės lopšelis – darželis „Nykštuko“ bendruomenė minėjo tarptautinę Tolerancijos dieną. Šiais metais Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys, jis papuošė darželio salę. Tai paskatino vykdyti gamtosauginę akciją „Laivu į tolerancijos šalį“. Laivus gamino ugdytinių tėvai ar jų artimieji. „Priplaukė“ laivų didelių ir mažų, pagamintų iš antrinių žaliavų, įvairiausios gamtinės medžiagos. Šios akcijos indėlis – leisti vaikams pažinti pasaulį, kurti įvairias kūrybines situacijas, bendrauti ir bendradarbiauti., skleisti gėrį, pakantumą visur ir visada.

Darželio inf.