Šiandien visame pasaulyje vis dažniau ir vis garsiau kalbama apie aplinkos taršą, kurią lemia išmetamos ir nesutvarkomos įvairios atliekos. Nors rūšiavimas vis labiau populiarėja, tačiau vos 38% šiukšlių yra panaudojami antriniam perdirbimui. Tad stiprėjant tvarumo bei gamtosaugos temai, vis populiarėja darbai iš antrinių žaliavų.
Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė” ugdytiniai kartu su tėvais, artėjant Užgavėnių šventei, iš antrinių žaliavų kūrė triukšmo instrumentus ir surengė darbų parodą ,,Žiema žiema, bėk iš kiemo”. Instrumentai buvo gaminami iš įvairiausių nebenaudojamų daiktų: plastikinių buteliukų, pakuočių ir buvo užpildyti įvairiomis kruopomis, sėklomis, akmenukais, kad sukeltų triukšmą. Vaikai kūrybinius darbus triukšmingai panaudojo Užgavėnių eitynėse.
Po šventino renginio kruopas, sėklas iš instrumentų vaikai išbėrė į lesyklėles. Taip buvo padarytas dar vienas geras darbas gamtai – pamaitinti žiemojantys paukščiai. Na, o kitos grupės instrumentus panaudos muzikinėse veiklose.
Džiugu sulaukti tokio aktyvaus  ugdytinių ir jų tėvelių įsitraukimo, kuriant parodą „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ bei nors ir mažu darbu, prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo!

Greta Rovbutienė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja