07Panevėžio gamtos mokykla atsiliepė į Aplinkos ministerijos kvietimą organizuoti renginius Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti. Šiais renginiais siekėme inicijuoti ir populiarinti atsakingą vartojimą ir atliekų rūšiavimą vietos bendruomenėje.
Gamtos mokyklos metodininkės Valdos Briedienės organizuotuose praktiniuose mokymuose „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas – taupau”, naudojant realias, kasdieninėje buityje susidarančias atliekas, moksleiviams suprantamai ir vaizdžiai buvo demonstruojama, kaip svarbu atliekas rūšiuoti, o, jeigu įmanoma, jas kūrybiškai panaudoti dar kartą. Visas praktines matavimo, skaičiavimo, atliekų tūrio mažinimo, rūšiavimo, kūrybines užduotis atliko patys mokiniai ir čia pat įsitikino – išrūšiuotoms atliekoms, jas nuvežus į atitinkamas gamyklas, suteikiamas naujas gyvenimas, o atliekų kiekis sąvartyne sumažėja. Moksleiviai, atlikę praktines užduotis, suformulavo pagrindines nuostatas, kuriomis pažadėjo vadovautis kasdieniame gyvenime: „Rūšiuoti – naudinga ir madinga! Rūšiuojame čia ir dabar”.
Seminaras „Aplinkos kokybė – kiekvieno rūpestis” sudarė puikias galimybes miesto pedagogams ir vietos bendruomenės nariams įgyti žinių ir praktinių gebėjimų mažinant išteklių vartojimą. Šis seminaras suteikė daug naujų, originalių idėjų darbui su vaikais ir su vietos bendruomenėmis. Seminare viešėjo ir pranešimus skaitė Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoja Angelė Plančiūnaitė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus Panevėžio klientų aptarnavimo poskyrio vedėja Ieva Konkovė. Gamtos mokyklos metodininkė Rima Ivanauskienė perskaitė pranešimą „Atliekos – gyvūnų žudikės“ ir organizavo praktinius mokymus, kuriuose įtaigiai demonstravo, kaip atliekos gali tapti nieko nekainuojančiomis, vaizdinėmis mokymo priemonėmis. Seminaro dalyviai mokėsi, kaip iš atliekų galima lengvai pasigaminti priemonių vaikų žaidimui ir ugdymui.
Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo daiktų ekologinėje mainų mugėje „Neišmesk – pasikeisk”. Tai puiki alternatyva „Juodajam penktadieniui”, kai vartotojiška visuomenė raginama stabtelėti ir susimąstyti, kodėl tiek daug perkame, ar tikrai mums tiek reikia. Smagu buvo keistis ar dovanoti atsineštus jau nebenaudojamus daiktus ir įsigyti tokių, kurie labai reikalingi.

Virginija Kuzmienė,
Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui