Žmonijai susiduriant su įvairiomis ekologinėmis problemomis ypatingai aktuali tampa ir taršos plastiku problema. Plastikas įvairiais būdais patekęs į upes, vėliau yra nunešamas į jūras ir vandenynus, kuriuose per laiką suyra į mikroplastiko daleles. Stambesnės plastikinės šiukšlės būdamos vandenyje gali būti suvalgytos vandens gyvūnų, kurie dėl šios priežasties žūsta. Pavojingas yra ir vandenyje esantis mikroplastikas, kuris patekęs į gyvūnų organizmą jame kaupiasi, o patekęs į mitybos grandinę pasiekia ir žmogų.
Norint išspręsti plastiko taršos pasaulyje problemą, Europos Sąjungoje buvo pradėta piliečių mokslo iniciatyva „Plastiko piratai“. Šio projekto tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą, ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą.
Panevėžio gamtos mokyklos mokiniai spalio mėnesį taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos ir atliko tyrimus Nevėžio upėje. Grupė mokinių kartu su mokytoja D. Glušokiene rinko plastiko mėginius bei fiksavo rezultatus. Tai buvo puiki galimybė pačiam pabūti šiek tiek mokslininku ir susipažinti su jo darbo specifika: formuluoti tyrimo klausimus, kelti hipotezes, planuoti tyrimo metodus, vykdyti užduotis ir rinkti duomenis, vertinti ir lyginti rezultatus. Mokiniai buvo suskirstyti į 4 grupes, kurių kiekviena atliko skirtingas užduotis: A grupė skaičiavo šiukšles pakrantėje, analizavo iš kokių medžiagų jos sudarytos, kokia tikimybė, kad pateks į jūras. B grupė – tyrė šiukšlių upės pakrantėje įvairovę, skaičiavo kokių plastikinių gaminių randama dažniausiai, C grupė – analizavo plūduriuojančias šiukšles ir ėmė mikroplastiko mėginius, D grupė – rengė pranešimą. Visų šių tyrimu pagrindu galima susidaryti bendrą vaizdą apie upės užterštumą. Surinktus duomenis vėliau vertins mokslininkai.
Vykdydami projekto veiklas, mokiniai išmoko dirbti mokslinį darbą, geriau pažino netoliese esančius vandens telkinius, patys ištyrė jų ekologinę būklę, daugiau sužinojo apie grėsmę ekosistemoms, kurią kelia ilgaamžės ir sunkiai suyrančios plastiko atliekos. Taip pat svarbiu indėliu prisidėjo prie mokslininkų atliekamų tyrimų. Labai džiaugiamės, kad Gamtos mokyklos mokiniai prisijungė prie šio projekto ir reikšmingai prisidėjo prie Europos upių būklės, taip pat taršos plastiko atliekomis ir galimų jos šaltinių mokslinių tyrimų.

Gamtos mokyklos metodininkė Dovilė Šablinskienė