Visame pasaulyje žmonės pripažįsta, kad dabartinės ekonomikos tendencijos nėra darnios ir kad visuomenės sąmoningumas bei švietimas ir mokymas yra pagrindinės priemonės, galinčios užtikrinti darnesnę visuomenę.
Šiuo tikslu bendradarbiaudami su Klaipėdos universiteto dėstytoja, doc. dr. Jurgita Paužuoliene, kovo mėn. 2 – 3 d. Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos 5 – 8, IG – IIIG klasių mokiniams organizavome Darnaus vystymosi pamokas. Doc. dr. J. Paužuolienė mokiniams pristatė darnaus vystymosi tikslą, įvardino tris esmines vystymosi sritis: ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę.Diskutavo su mokiniais kuo skiriasi darnaus vystymosi problemos išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, kas yra ekologinis pėdsakas ir kokį pėdsaką paliekame kiekvienas iš mūsų. Pasaulio žemėlapyje analizavo koks šis pėdsakas yra Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių. Remdamiesi duomenų analizės mokiniai padarė išvadas, kad kuo šalis yra labiau išsivysčiusi, tuo jos ekologinis pėdsakas didesnis.
Mokslininkė taip pat mokinius supažindino su Lietuvos darnios visuomenės indeksu, susidedančio iš 21 indikatoriaus. Aukščiausios šios indekso vertės: pakankamai maisto ir vandens ištekliai, išsilavinimas, sanitarinės sąlygos, o žemiausios vertės – atsakingas vartojimas, atsinaujinantys energijos ištekliai.
Dalyvaudami šiose pamokose mintyse pagalvojome apie įvairius pasaulyje vykstančius įvykius ir reiškinius, apmąstėme savo gyvenimo būdą, vertybes, tikslus. Mokinių grįžtamąjį ryšį apie darnaus vystymosi tikslus, vystymosi sritis, problemas ir jų sprendimo būdus, gavome pasinaudoję Kahoot programėle.
Darbėnų gimnazijos bendruomenė įsitikinusi, kad darnaus vystymosi švietimas ir jo integravimas į įvairių dalykų pamokas ir veiklas yra būtinas bei leidžia bendruomenei įgyti šiandieninei visuomenei reikalingas žinias, įgūdžius ir požiūrį, o taip pat ir skatina mus pasirinkti darnesnį gyvenimo būdą.

Gamtosauginio komiteto inf.