Šių metų lapkričio 16 dieną  Lietuvoje vyko Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 7-8 klasių moksleiviams, kurioje dalyvavo dvidešimt septyni Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio mokinai. Aplinkosaugos olimpiados tikslas – šviesti aplinkosaugos tema, skatinti juos domėtis, formuoti aplinkai draugiškus įpročius. Nuotoliniu būdu mokiniai  atsakinėjo į klausimus įvairiomis aplinkosaugos temomis: produktų ženklino, energijos išteklių taupymo ir vartojimo, atliekų tvarkymo. Olimpiadą inicijuoja Elektronikos platintojų asociacija (EPA), bendradarbiaudama su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA).
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir žinių keliu juos vedusiems mokytojams! Tikime, kad per pasiruošimo olimpiadai laikotarpį  įgytos žinios ir jų patikrinimas sustiprino visų suvokimą, kaip svarbu tausoti aplinką, kad visi gyventume tvariau ir švariau!
Taip pat lapkričio mėn. mūsų progimnazijos penktose klasėse vyko STEAM integruota gamtos mokslų pamoka „Medžio lapų tyrimas“. Taikydami gamtamokslinio tyrimo etapus, mokiniai laikėsi tam tikros veiksmų sekos: išsikėlė tyrimo tikslą, ieškojo informacijos, formulavo hipotezę, tikrino bandymais, rinko duomenis, analizavo gautus rezultatus, formulavo išvadą. O tyrimo rezultatus pateikė stulpelinėse diagramose ir pasidalino atlikto tyrimo išvadomis su klasės draugais. Taip pat diskutavo ar sutampa klasės draugų išvados, kodėl išvados gali skirtis.

Rasa Žemaitienė,
Gamtosauginių mokyklų programos  koordinatorė