Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos 6 klasių  mokiniai  gamtos ir žmogaus pamokų metu, atlikdami praktinius darbus stiprino stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius. Pamokos tikslas – pro mikroskopą stebėti įvairių organizmų ląsteles ir atpažinti jų struktūras. Žinodami tikslą, mokiniai kelė hipotezę, atlikdami praktinius darbus ir analizuodami duomenis, formulavo išvadą, kuri patvirtina arba paneigia hipotezę. Mokiniai susidomėję stebėjo ląsteles pro mikroskopus, tyrinėdami svogūno sandarą naudojo Petri lėkšteles ir preparavimui skirtus instrumentus. Tokie darbai moksleivius motyvuoja, skatina domėtis gamtos mokslais, o mokymąsi paverčia įdomia veikla. Mokymasis – tai pažinimas, kurio negali būti be stebėjimų ir bandymų. Priemonių panaudojimas gamtos ir žmogaus pamokose finansuojamas projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšomis.

Rasa Žemaitienė,
Gamtos ir žmogaus mokytoja