IMG_2017Šiais mokslo metais Kauno Milikonių progimnazijoje pradėjo veikti būrelis ,,Gamtosauginė laboratorija‘‘. Būrelį lanko mokyklos gamtosauginio komiteto nariai. 7-8 klasių jaunieji gamtosaugininkai spalio mėnesį lankėsi Aplinkos apsaugos agentūros laboratoijoje, kur susipažino su oro ir vandens taršos tyrimo prietaisais bei metodais. Domėjosi, kodėl atliekami tyrimai, kur panaudojami tyrimo rezultatai, ar neužterštas mūsų miesto oras ir vandens telkiniai.
Būrelio užsiėmimų metu mokiniai patys tyrė oro užterštumą mokyklos aplinkoje ir Santarvės parke. Tyrimus atliko, naudodamiesi gamtiniais bioindikatoriais: klevo juodulių bei kerpių testais. Gavę rezultatus, parengė pranešimus, kuriuos pristatė klasėse biologijos pamokų metu. Mokiniai susidomėjo, ar švariu oru kvėpuojame?
Jaunieji tyrėjai domėjosi bioįvairove Šilainių mikrorajone ir stebėjo rudens reiškinius. Apibendrinę stebėjimus, parengė pranešimą ,,Rudens fenologiniai reiškiniai’’, kurį pristatė lapkričio 23 d. Kauno moksleivių aplinkotyros centre moksleivių konferencijoje ,,Pamilti gamtą per jos pažinimą’’, skirtoje profesoriaus T. Ivanausko 135 –osioms gimimo metinėms.
Spalio mėnesį mūsų mokyklos septintokai ir aštuntokai anglų kalbos pamokų metu svetainėje http://footprint.wwf.org.uk/ skaičiavo buitinės veiklos išskiriamo anglies dioksido kiekį. Skaičiai buvo įspūdingi, verčiantys susimąstyti. Todėl drauge su mokytojomis moksleiviai aptarė, ką galime kiekvienas nuveikti, kad skaičiai nebaugintų. Vėliau mokiniai kūrė plakatus tema „Ką galime padaryti, kad sumažėtų anglies dioksido išsiskyrimo kiekis”, kuriuose išdėstė savo mintis angliškai ir jas iliustravo. Dailės, informacinių technologijų ir anglų kalbos mokytojų komisija atrinko 25 įdomiausius ir informatyviausius darbus, kurių autoriai buvo apdovanoti edukacine išvyka į Kauno marių regioninį parką. Vaikai susipažino su ekosistema, būdinga tai vietovei, atliko vandens rūgštingumo tyrimus Dubravos pelkėje bei buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiaisiais prizais.
Mes, mokytojai, tikimės, jog mūsų moksleiviai bus žmonėmis, mylinčiais ir saugančiais gamtą.

Biologijos mokytoja Genovaitė Zimnickienė,
Anglų kalbos mokytoja Gitana Jodikienė