Gamtosauginis komitetas

Įsijungus į Gamtosauginių mokyklų programą, pirmiausia reikės sudaryti Gamtosauginį komitetą. Gamtosauginis komitetas turi atspindėti Jūsų mokyklos bendruomenę.

Mokyklos Gamtosauginio komiteto veikloje turėtų dalyvauti:

 • Mokyklos administracijos atstovai;
 • Mokytojai;
 • Mokiniai (būtinai);
 • Tėvų atstovai;
 • Techninis mokyklos personalas: valytoja, valgyklos darbuotoja, ūkio dalies darbuotojais
 • Vietos valdžios atstovai: savivaldybės administracijos ekologas, švietimo skyriaus atstovas, seniūnas;
 • Kiti socialiniai įstaigos partneriai: vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ar įmonių (pvz. atliekų tvarkymo) atstovai.

Pagrindinės Gamtosauginio komiteto funkcijos:

 • Įtraukti mokinius į gamtosauginių sprendimų priėmimą įstaigoje;
 • Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į Gamtosauginių mokyklų programą;
 • Rodyti pavyzdį ir skatinti kitų ekologines iniciatyvas;
 • Informuoti apie gamtosauginę mokyklos veiklą.

Gamtosauginio komiteto sudėtis ir forma yra laisva. Įstaiga pritaiko esminius komiteto nuostatus mokykloje jau įsigalėjusioms tradicijoms.
Komitetas turi protokoluoti savo sprendimus.
Apie Gamtosauginio komiteto sprendimus turėtų būti informuojama informaciniame stende.
Su Gamtosauginio komiteto veikla turi būti supažindinama mokyklos Taryba.

Pavyzdžiai

Mažais gamtosauginiais komitetais gali būti kiekviena klasė. Tėvai, mokytojai, mokiniai aptaria gamtosauginę veiklą per susirinkimus ir planuoja tolimesnę veiklą, kurią derina su mokyklos Gamtosauginiu komitetu.
Šalia jau veikiančios Mokyklos tarybos galima sufomuoti ir Gamtosauginių mokyklų komitetą, kurio sprendimus vykdytų atskiros mažesnės grupės (klasės, būreliai ir pan.).
Jei mokykloje veikia moksleivių taryba, galima į ją išrinktus klasių atstovus deleguoti ir į Gamtosauginį komitetą.
Taip pat ktyviausi mokiniai gali būti į komitetą gali būti išrenkami iš kiekvienos klasės.

Kad ir koks būtų Gamtosauginis komitetas, svarbiausia, kad jo veikloje aktyviai dalyvautų mokiniai, ir jis sėkmingai vykdytų kitus 6 Gamtosauginei mokyklai keliamus reikalavimus.

Žingsnelio rodikliai

Bendri

• Mokykla pakviečia suaugusiuosius iš mokyklos ir vietos bendruomenės, kurie taps nuolatiniais komiteto nariais arba prisijungs trumpojo laikotarpio projektui (veiklai).
• Siekiant užtikrinti tęstinumą, 25 proc. narių turi dalyvauti Gamtosauginiame komitete bent dvejus metus.
• Gamtosauginis komitetas susitinka mažiausiai 6-8 kartus per metus.
• Susitikimų protokolai (sprendimai) publikuojami Gamtosauginių mokyklų stende, įstaigos interneto svetainėje (jei įstaiga svetainę turi).
• Gamtosauginio komiteto ataskaitos pateikiamos mokyklos taryboje / tėvų susitikimus.
• Gamtosauginio komiteto narių sąrašas pateikiamas Žaliosios vėliavos apdovanojimo paraiškoje.

Moksleivių įsitraukimas

• Moksleiviai sudaro daugiau nei 50 proc. komiteto narių.
• Į komitetą moksleivius nominuoja arba renka kiti moksleiviai.
• Moksleiviai pirmininkauja komiteto posėdžiams (jei reikia patariant suaugusiems).
• Gamtosauginio komiteto moksleiviai atsakingi už informacijos teikimą visiems kitiems moksleiviams ir grįžtamąjį ryšį į komitetą.
• Moksleiviai ruošia susirinkimų protokolus (jei reikia, konsultuojant suaugusiems)