Gamtosauginis kodeksas

Gamtosauginis kodeksas – lengvai įsimenamas teiginys, šūkis, daina ar eilėraštis, apibūdinantis įstaigos aplinkosauginius įsipareigojimus.
Nėra fiksuoto kodekso formato ir kiekvienais metais gali būti laisvai pasirenkamas kitoks formatas.

Gamtosauginis kodeksas gali būti:
• Elgesio pokyčių pažadas arba elgesio kodas;
• Įstaigos strateginio plano dalis;
• Dalis įstaigos taisyklių (nuostatų)

Žingsnelio rodikliai

• Gamtosauginis kodeksas turi atspindėti įstaigos veiksmų planą.
• Įgyvendindamas šį žingsnelį (kuriant kodeksą), Gamtosauginis komitetas turi įtraukti visą įstaigos bendruomenę.
Gamtosauginis kodeksas yra aiškiai publikuojamas Gamtosauginių mokyklų informaciniame stende, visose klasėse, ir kituose informaciniuose stenduose už įstaigos ribų,
kur įmanoma ir tinkama.

• Gamtosauginis kodeksas skelbiamas įstaigos svetainėje ir soc. tinklų svetainėse.
• Gamtosauginis kodeksas kasmet peržiūrimas siekiant užtikrinti, kad visada išliktų aktualus. Visa įstaiga turėtų būti įtraukta į šį procesą.
• Nauji įstaigos darbuotojai supažindinami su Gamtosauginiu kodeksu.
• Gamtosauginis kodeksas teikiamas Lietuvos žaliųjų judėjimui kaip paraiškos dalis siekiant Žaliosios
vėliavos apdovanojimo.