Gamtosauginis kodeksas

Gamtosauginis kodeksas – lengvai įsimenamas teiginys, šūkis, daina ar eilėraštis, apibūdinantis įstaigos aplinkosauginius įsipareigojimus.
Nėra fiksuoto kodekso formato ir kiekvienais metais gali būti laisvai pasirenkamas kitoks formatas.

Gamtosauginis kodeksas gali būti:
• Elgesio pokyčių pažadas arba elgesio kodas;
• Įstaigos strateginio plano dalis;
• Dalis įstaigos taisyklių (nuostatų)

Žingsnelio rodikliai

• Gamtosauginis kodeksas turi atspindėti įstaigos vertybes ir vykdomą veiksmų planą.
• Gamtosauginis kodeksas yra aiškiai publikuojamas Gamtosauginių mokyklų informaciniame stende, visose klasėse (grupėse), skelbiamas įstaigos svetainėje ir soc. tinklų paskyrose; kituose informaciniuose stenduose už įstaigos ribų, kur įmanoma ir tinkama.

• Kuriant kodeksą, Gamtosauginis komitetas turi įtraukti visą įstaigos bendruomenę.
• Gamtosauginis kodeksas kasmet atnaujinamas siekiant užtikrinti, kad visada išliktų aktualus.
• Gamtosauginis kodeksas teikiamas Lietuvos žaliųjų judėjimui kaip paraiškos dalis siekiant Žaliosios vėliavos apdovanojimo.