Kovo mėnesį, mūsų, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos bendruomenė visuomet aktyviai dalyvauja įvairiose aplinkosauginėse veiklose.
5 klasių mokiniai gamtos ir žmogaus pamokos metu lankėsi progimnazijos bibliotekoje, kurioje vyksta knygų paroda „Ekspozicija Žemei“, skirta Žemės dienai paminėti. Mokiniai, atlikdami pirmąją užduotį, susipažino su knygų ekspozicija, naujais leidiniais,juose esančia informacija bei išrinko vieną ekspozicijos knygą savo klasės draugui. Antroji užduotis – susipažinti su Kazlų Rūdos miškais, pažintiniu miško takas. Pamokoje buvo ugdomas savivaldus mokymas, bendradarbiavimo kompetencijos, kurios leido pagilinti žinias apie mus supantį pasaulį, jo grožį, stebuklus, paslaptis. Tokios integruotos pamokos leidžia mokiniams suprati aplinkosaugos svarbą, ugdo pasitikėjimą savimi, gamtosaugines kompetencijas.
Kovo mėn. 16 dieną progimnazijos 7a klasės mokinių komanda nuotoliniu būdu dalyvavo pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ kartu su Europe Direct centrais organizuotos aplinkosauginės konferencijos „Įdomioji ekologija“ protmūšyje, skirtame 5-8 klasių moksleiviams. Protmūšio metu mokiniai klausimus stebėjo išmaniojoje lentoje, o atsakymus pildė individualiai. Suskaičiavus visų dalyvių atsakymus, vyko klausimų ir teisingų atsakymų pateikimas. Siekdami prisidėti prie Žemės saugojimo, turime žinoti, kokiais būdais tai galime padaryti, o vienas iš paprasčiausių būdų – atliekų kiekio kasdienybėje mažinimas bei teisingas atliekų tvarkymas!
2023 m. kovo 17 dieną 5c klasių mokiniams STIHL virvių parke buvo organizuota netradicinė gamtos ir žmogaus pamoka „Būkite pasveikinti paukšteliai“. Parkas įkurtas vykdant Europos socialinio fondo agentūros kampanijos „Metas keisti“ iniciatyvą „Miško choras“. Mokiniai apžiūrinėjo paukščiams iškeltus inkilus, naudodamiesi informaciniuose stenduose pateikiamais QR kodais klausėsi paukščių balsų. Tokios pamokos suteikia puikias galimybes mokiniams susipažinti su supančia aplinka, atpažinti paukščių balsus.

Rasa Žemaitienė, gamtos ir žmogaus mokytoja