2020-2021 m. m. Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos vienas iš prioritetų – mokinių žinių pritaikymas praktiškai.
Rugsėjo pirmosiomis savaitėmis mokytojai veda pamokas netradicinėse erdvėse: gimnazijos kieme, lauko klasėje, prie Darbėnų tvenkinio, Vytauto Didžiojo parke ir kt. Chemijos pamokų metu IG-IIG klasių mokiniai tyrinėjo Darbėnų miestelio paviršinius vandenis. Dorinio ugdymo pamokose pradinių klasių mokiniai gamtos meną pažino per patyrimą ir pastabumą. Ačiū mokytojams už suteiktą galimybę mokiniams įgytas žinias klasėje pritaikyti natūralioje aplinkoje.

Gamtosauginio komiteto inf.