2Už pilietines iniciatyvas dalyvaujant Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose, specialųjį Aplinkos ministerijos prizą pelnė Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras. Įstaigai skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Kęstučio Navicko padėkos raštas. 2018 m. gegužės 18 d. ministras, įteikdamas apdovanojimus keturioms Lietuvos ugdymo įstaigoms, kalbėjo: „Jie parodė, kokių gražių ir funkcionalių daiktų galima sukurti iš atliekų. Ir kad tam visai nereikia didelių investicijų. Svarbiausia – kūrybiškumas ir siekis seniems daiktams suteikti naują gyvenimą, taip tausojant gamtos išteklius“.
Europos atliekų mažinimo savaitė – tarptautinė akcija, skatinanti visuomenę atkreipti dėmesį į didėjančią atliekų problemą. Renginių metu žmonės įvairiais būdais skatinami vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus naudoti pakartotinai ar pailginti jų naudojimo laiką. Europos atliekų mažinimo savaitės metu Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos – daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai aplankė Grūšlaukės tvenkinį, aptarė šiukšlių žalą gamtai, jas surinko. Aštuntos klasės mokiniai atliko šio tvenkinio biologinį ir cheminį vandens užterštumo tyrimą, nes Grūšlaukės tvenkinys yra vienintelis objektas, prie kurio vasara laisvalaikį leidžia Grūšlaukės kaimo gyventojai. Prieš šešerius metus mokiniai buvo atlikę šio tvenkinio tyrimus ir padarė išvadą, kad Grūšlaukės tvenkinio vanduo užterštas. 2016 metais įgyvendinus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą vandentvarkos projektą, Grūšlaukės kaimo gyventojai prisijungė prie vandentiekio ir nuotekų tinklo. 2017 metais atliktas biologinis ir cheminis vandens užterštumo tyrimas, nes siekiama išsiaiškinti, koks vandens užterštumo lygis yra šiuo metu po prisijungimo prie nuotekų tinklo. Išvada – vandens užterštumo lygis sumažėjo. Be to, savaitės metu mokykloje veikė kūrybinės dirbtuvės, kuriose priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1–10 klasių mokiniai surinko ir kūrybiškai panaudojo antrines žaliavas (plastikinius butelius, kompaktinius diskus, polistirolą, kartonines dėžes, sagas, siūlus ir kt.) gamindami kalėdines dekoracijas, konstruodami įvairius maketus, elektromobilius. Dirbdami panaudojo įgytas įvairių dalykų žinias, diskutavo ir aptarė atliekų irimo gamtoje laiką ir to pasekmes aplinkai. Dalykų mokytojai integruotų pamokų metu su mokiniais diskutavo aktualiomis aplinkos užterštumo problemomis, analizavo atliekų susidarymo priežastis, aptarė jų mažinimo galimybes bei situaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Mokiniai vykdytų veiklų akimirkas ir rezultatus pristatė visai mokyklos ir Grūšlaukės kaimo bendruomenei, buvo surengta darbų paroda.
Šeštus metus iš eilės mokykla renka elektronines atliekas ir elementus, kuriuos priduoda atliekų tvarkymo centrui, kad jas išvežtų ir perdirbtų. 2017 metų rudenį surinkome 2432 kg atliekų (elementų, įvairių elektroninių prietaisų). Iš viso surinkta 6874 kg elektroninių atliekų. Aktyviausi Grūšlaukės kaimo bendruomenės suaugusieji nariai dalyvavo popietėje „Aš ir gamta“, kurioje, panaudodami antrines žaliavas, sukūrė įvairiausių kalėdinių žaisliukų.

Gamtosauginio komiteto inf.