Birželio 14 -17 d. vyko projekto „Kokybės krepšelis“ (projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis) ir Kretingos raj. savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės programos „Kelias į vaiko sėkmę“ patyriminė stovykla „Eureka“, kurioje dalyvavo 6-7 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai bei socialiniai partneriai. Mokiniai turėjo atlikti geografijos, istorijos, matematikos ir gamtos mokslų užduotis, kuriose reikėjo pritaikyti per šiuos mokslo metus įgytas žinias. Daug dėmesio stovyklos metu buvo skiriama mokinių emocinei savijautai, socializacijai bei fiziniam aktyvumui.
Pirmą dieną mokiniai dalyvavo žygyje. Keliaudami nuo Kalnalio apžvalgos bokšto iki Imbarės piliakalnio atliko užduotis, kurių metu reikėjo pritaikyti fizikos teorines žinias praktikoje. Vaikai matavo savo šešėlį ir žiūrėjo, kaip pasikeitė jo ilgis žygio pabaigoje, matavo upelio tėkmės greitį, iš surinktų smulkių gamtinių daiktų dėliojo molekulių modelius. Tik atlikę visą eilę fizikos užduočių pasiekė Imbarės piliakalnį. Ant jo mokiniai iliustravo padavimus apie Imbarės piliakalnį ir juos pristatė, kūrė kryžiažodžius, darė iš gamtinės medžiagos piliakalnio maketus. Šios patyriminės veiklos metu pritaikytos fizikos ir istorijos žinios praktikoje. Po vakarienės mokiniai dalyvavo prevencinio vakaro programoje „Mano emocijos“, o dieną vainikavo muzikinės improvizacijos „Saulę palydint“, palikusios neišdildomų emocijų ir pažadinusios bendrystės jausmą.
Antra stovyklos diena buvo skirta matematinių žinių praktiniam pritaikymui. Mokiniai atliko įvairias veiklas, o įgytas žinias galės panaudoti savo kasdienybėje. Vakare vaikų laukė staigmena – į stovyklą atvyko trenerė Birutė Grikpėdytė, kuri supažindino su šokių pasauliu, stilių įvairove, laikysena, o vėliau vaikai rungėsi šokių kovose.
Trečiąją stovyklos dieną mokiniai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su Baltijos pajūrio gamta. Stovyklautojai dirbdami grupėmis tyrinėjo negyvąją gamtą: matavo vandens temperatūrą, vandens druskingumą, atliko bandymą su gintarais, siūlė kopų sutvirtinimo būdus. Taip pat nagrinėjo bioįvairovę: augalus, dumblius ir gyvūnus. Po vakarienės mokiniai dalyvavo judriuosiuose mąstymo žaidimuose „Bėk, stok, mąstyk, sugauk!“. Galiausiai dieną vainikavo netikėta staigmena – naktinė išvyka į Baltų mitologinį parką, kur laukė mistiškas pasivaikščiojimas labirintuose skambant baltiškai muzikai ir degant fakelams. Susibūrę prie aukuro mokiniai reflektavo apie visų dienų stovykloje patirtus įspūdžius, pasidalino emocijomis ir nuotaikomis apie stovyklą, o gintaro dulkių ugnelės skraidino linkėjimus draugams.Kiekvieną vakarą prieš miegą mokiniai reflektavo apie dienos užsiėmimus, įvardijo labiausiai patikusius ir nepatikusius aspektus.
Paskutinė stovyklos diena buvo skirta fizinio aktyvumo ir karjeros ugdymo praktinei veiklai „Mes komanda, mes jėga“. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai pravedė kliūčių ruožo pratybas, mokiniai patikrino savo ištvermę, mąstymą, komandinio darbo įgūdžius.
Stovyklos uždarymo metu buvo pristatytas visų aštuonių grupių įvertinimas, aptartos visų dienų veiklos, stovykloje pasiekti rezultatai pranoko lūkesčius. Stovyklos nugalėtojai apdovanoti pereinamąja taure, o visi dalyviai – šventiniais pietumis. Mokiniai išsiskirstė pavargę, bet kupini emocijų, džiugios nuotaikos ir didelio noro grįžti kitais metais.Turime viziją, kad projekto metu išbandytos patyriminės stovyklos taptų kasmetinėmis visos mokyklos stovyklomis.

Darbėnų gimnazijos bendruomenė