Aplinkosauginis auditas

Prieš pradėdami vykdyti gamtosaugines veiklas, turite išanalizuoti esamą situaciją. Jums būtina nustatyti, kas įstaigoje jau padaryta, o kuriose srityse dar galima pasiekti pokyčių. Gamtosauginių mokyklų programa turi būti orientuota į mokyklos bendruomenės aplinkosauginį švietimą.

Aplinkosauginio audito tikslai:

  •  Išanalizuoti bendrą mokyklos ekologinę situaciją;
  • Atlikti detalų tyrimą, visapusiškai išanalizuojant mokyklos aplinką;
  • Padėti mokiniams ir bendruomenei suprasti įvairių procesų įtaką;
  • Padėti nustatyti, ko mokykla turi siekti pirmiausia.

Pasistenkite, kad kuo didesnė mokyklos dalis įsitrauktų į aplinkosauginį auditą. Svarbu, kad atliekant auditą dalyvautų moksleiviai.

Kaip atlikti aplinkosauginį auditą?

Pirmiausia, turite pasiruošti gamtosauginio audito lapus. Jums pateikiami pavyzdiniai audito blankai, parinktos temos gali būti keičiamos atsižvelgiant į Jūsų įstaigos specifiką. Pavyzdinėje anketoje dažniausiai siūloma į klausimus atsakinėti „TAIP“ ir „NE“.

Atsakymas „NE“ reiškia, kad šioje srityje dar galima padirbėti ateityje. Specialioje anketos grafoje, įvertinus mokinių galimybes, galima pažymėti, kada gali būti imamasi veiksmų šiai problemai spręsti – šiais mokslo metais, kitais mokslo metais, o gal ir niekada. Pažymima, kokių finansų reikalauja problemos sprendimas (per didelių, įmanoma įgyvendinti, nieko nekainuoja, gali padėti rėmėjai); ar nėra būtinybės viską apskaičiuoti tiksliai.

Šia pavyzdine anketa naudotis neprivaloma. Kiekviena mokykla gali sugalvoti savo klausimus ar papildyti pateiktas anketas: atliekamas auditas priklausys nuo Jūsų įstaigos.

Audito klausimynas (docx dokumentas)

Audito klausimynas (odt dokumentas)

Audito klausimynas (pdf dokumentas)

 

Žingsnelio rodikliai

Bendri

• Pirminės apklausos (tyrimai) atliekami siekiant išsiaiškinti tikslią pradinę būklę.
• Aplinkosauginė peržiūra atliekama bent kartą per metus, siekiant įvertinti bendrą
pažangą visose pagrindinėse temose.
• Pridedamas mokyklos žemėlapis, siekiant vizualizuoti tobulintinas vietas aplinką įstaigą.
• Aplinkosauginio įvertinimo ataskaita pateikiama Gamtosauginių mokyklų informaciniame stende ir interneto svetainė (jei mokykla ją turi).
• Aplinkosauginės apžvalgos ataskaita pateikiama nacionaliniam programos koordinatoriui teikiant paraišką „Žaliosios vėliavos“ apdovanojimui gauti.
• Mokyklos vadovybė turėtų įvertinti galimybes pirkti prekes ir paslaugas darnesniu būdu, nustatyti tvarią viešųjų pirkimų politiką.
• Patikrinama (peržiūrima) ar tinkamai laikomąsi atitinkamų teisės aktų.
• Pakankamai didelės klasės gali atlikti savo aplinkosaugos klasės aplinkosauginę apžvalgą.
• Skelbiamos aplinkosauginio įvertinimo ataskaitos išvadas, siekiant informuoti bendruomenę ir
gauti atsiliepimus.

Moksleivių įsitraukimas

• Gamtosauginio komiteto moksleiviai yra įtraukti į peržiūros procesą.
• Aplinkosauginį įvertinimą administruoja komiteto nariai (tiek moksleiviai, tiek ir suaugusieji)
• Komiteto nariai moksleiviai renka pasiūlymus dėl veiksmų iš klasių ar kuratorių grupių.
• Komiteto nariai moksleiviai skatinami prisiimti atsakomybę lyderiauti prisiima atsakomybę organizuojant veiklą grupėse.