Aplinkosauginis auditas

Prieš pradėdami vykdyti gamtosaugines veiklas, turite išanalizuoti esamą situaciją.
Būtina nustatyti, kas įstaigoje jau padaryta, o kuriose srityse dar galima pasiekti pokyčių.

Tvarumo (aplinkosauginio) audito tikslai:

  •  Išanalizuoti bendrą įstaigos ekologinę situaciją;
  • Atlikti detalų tyrimą, visapusiškai išanalizuojant įstaigos aplinką;
  • Padėti mokiniams ir bendruomenei suprasti įvairių procesų įtaką;
  • Padėti nustatyti, ko įstaiga turi siekti pirmiausia.

Pasistenkite, kad kuo didesnė įstaigos dalis įsitrauktų į aplinkosauginį auditą. Svarbu, kad atliekant auditą dalyvautų moksleiviai.

Kaip atlikti tvarumo (aplinkosauginį) auditą?

Pirmiausia, turite pasiruošti audito lapus. Jums pateikiami pavyzdiniai audito blankai, parinktos temos gali būti keičiamos atsižvelgiant į Jūsų įstaigos specifiką. Pavyzdinėje anketoje dažniausiai siūloma į klausimus atsakinėti „TAIP“ ir „NE“.

Atsakymas „NE“ reiškia, kad šioje srityje dar galima padirbėti ateityje. Specialioje anketos grafoje, įvertinus mokinių galimybes, galima pažymėti, kada gali būti imamasi veiksmų šiai problemai spręsti – šiais mokslo metais, kitais mokslo metais, o gal ir niekada. Pažymima, kokių finansų reikalauja problemos sprendimas (per didelių, įmanoma įgyvendinti, nieko nekainuoja, gali padėti rėmėjai); ar nėra būtinybės viską apskaičiuoti tiksliai.

Kiekviena įstaiga gali sugalvoti savo klausimus ar papildyti šias pavyzdines pateiktas anketas: atliekamas auditas priklausys nuo Jūsų įstaigos.

Audito klausimynas (docx dokumentas)

Audito klausimynas (odt dokumentas)

Audito klausimynas (pdf dokumentas)

Žingsnelio rodikliai

Bendri

• Pirminės apklausos (tyrimai) atliekami siekiant išsiaiškinti tikslią pradinę būklę.
• Aplinkosauginė peržiūra (auditas) atliekama bent kartą per metus, siekiant įvertinti bendrą pažangą visose pagrindinėse temose. Auditas neturi būti senesnis nei treji metai.
• Turi būti siekiama audituoti kuo daugiau Gamtosauginių mokyklų temų.
• Atliekant auditą turi būti įtraukta kuo platesnė įstaigos bendruomenės dalis: tiek visų amžiaus grupių moksleiviai, tiek ir pedagogai, administracijos atstovai, tėvai.
• Aplinkosauginio įvertinimo ataskaita (išvados) pateikiama Gamtosauginių mokyklų informaciniame stende, kitomis įstaigai prieinamomis priemonėmis (interneto svetainė, soc. tinklai),
siekiant informuoti bendruomenę ir paskatinti teiki siūlymus veikloms.
• Audito ataskaita (išvados) pateikiama nacionaliniam programos koordinatoriui teikiant paraišką „Žaliosios vėliavos“ apdovanojimui gauti.
• Įstaigos vadovybė turėtų įvertinti galimybes pirkti prekes ir paslaugas darnesniu būdu, nustatyti tvarią viešųjų pirkimų politiką.
• Pakankamai didelės klasės gali atlikti savo klasės aplinkosauginę apžvalgą.

Moksleivių įsitraukimas

• Mokinių lyderystė atliekant auditą svarbi: komiteto nariai moksleiviai skatinami prisiimti atsakomybę lyderiauti, organizuojant auditą įstaigoje. 
Įvairias užduotis jie taip pat gali pasiūlyti atlikti ir kitiems mokiniams ar įstaigos darbuotojams.
• Aplinkosauginį įvertinimą administruoja Gamtosauginio komiteto nariai (tiek moksleiviai, tiek ir suaugusieji)
• Komiteto nariai moksleiviai renka pasiūlymus dėl veiklų iš klasių ar kuratorių grupių.