SONY DSCMūsų seneliai, močiutės ypatingai draugavę su gamta, stebėdami ir pažindami ją, kūrė pasakas, mįsles, patarles, sakmes, kas dabar saugoma tautosakos lobynuose. Norėdami prisiminti, atgaivinti ir skatinti vaikus pamilti lietuvių tautosaką, mūsų įstaigos pedagogai visus 2016/2017 mokslo metus vykdė projektą,,Paukščiai“.
Projekto metu siekėme suteikti vaikams kuo daugiau žinių apie paukščius, jų gyvenimo būdą, išvaizdą, sužinoti kuo jie panašūs ir kuo skiriasi. Kiekviena grupė buvo pasirinkusi paukščius, rinko medžiagą apie juos: pasakas, sakmes, dainas, eilėraščius. Metų eigoje buvo organizuojamos kalendorinės šventės, vykdomos akcijos, organizuojami piešinių konkursai sietini su paukščiais.
Balandžio 27 d. visų grupių vaikai rinkosi salėje. Čia vyko projekto baigiamasis renginys „Čiulba ulba mus giružė“. Priešmokyklinių grupių vaikai inscenizavo pasakas „Lapė, strazdas ir varna“, „Varna ir sūris“, visi kartu dainavo dainas, žaidė liaudie žaidimus apie paukščius giesmininkus.
Projektas buvo naudingas visiems ir vaikams ir pedagogams. Mes visi turėjome galimybę prisiliesti prie senolių kalbos, įtvirtinti žinias apie paukščius, ugdytis meilę ir pagarbą gamtai.

Margarita Jasinskienė,
pavaduotoja ugdymui