2Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (GIA) elektros ir elektronikos atliekų rūšiavimo projektas „Mes rūšiuojam“ jau septintus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Šiame projekte mūsų, Kretingos raj. Grūšlaukės mokyklos bendruomenė, dalyvauja jau šeštus metus. Rudeniniame etape surinkome 1290 kg. elektroninių atliekų, kurias spalio mėn. 10 – 11 dienomis išvežė UAB „Atliekų tvarkymo centras“.
Labai dėkojame mokyklos gamtosauginio komiteto narėms: A. Petkienei, E. Daugintienei, R. Gaučienei, E. Tuškienei, R. Stonkuvienei, kurios padėjo informuoti bendruomenės narius ir organizuoti elektroninių atliekų surinkimą, taip pat mokinių tėveliams: V. ir E. Pudžmiams, J. Rudienei, E. Liatukienei, I. Daugintienei, A. Butkevičienei, R. ir S. Petrauskams, E. ir R. Malūkams, L. Pleškienei ir R. Galdikui, A. Žilisnkytei ir G. Benečiui, S. ir R. Jonučiams, R. Rašinskienei, J. Viskontienei, R. ir J. Radikams, D. Gedrimaitei, S. ir P. Baužiams, V. Jonkuvienė, I. Laukienei, R. Viskontaitei.
Dėkojame visiems, aktyviai įsitraukusiems į šį projektą, padėjusiems surinkti atliekas, kurios mokslų metų pabaigoje virs prizais.

Gamtosauginio komiteto inf.