OLYMPUS DIGITAL CAMERANuo pat pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus. Norėdami suvokti dalyko esmę, Mažeikių lopšelio – darželio „Eglutė” gamtosaugine kryptimi dirbantys grupių „Voveriukai” ir „Gudručiai” vaikai nuo š. m. rugsėjo mėnesio įsijungė į projektą „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis”.
Projekto tikslas – ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką asmenybę, formuojant aplinkosaugines nuostatas bei gamtai palankų elgesį per praktines veiklas. Projektas – pilietinė iniciatyva susideda iš trijų etapų: „PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”.
Veiklą pradėjome nuo pirmojo etapo „PAŽINK”. Drauge su ugdytiniais diskutavome, jog draugais tampama artimai pažįstant vienam kitą. Todėl pasirinkome artimiausią mūsų aplinkai vandens telkinį – Ventos upę, kuria domėsimės, sieksime pažinti. Venta – viena iš didžiausių Lietuvos upių ir didžiausia šiaurės vakarų Žemaitijos upė. Rinkdami aktualią informaciją apie Ventos upę, sužinojome, jog Ventos upė yra labiau užteršta negu kitos upės, nes ji randasi žemiau Mažeikių miesto.
Norėdami susipažinti su vandens savybėmis ir jo panaudojimu žmogaus gyvenime bei konkrečiais pavyzdžiais parodyti vandens svarbą žmogui ir gamtai, su ugdytiniais atlikome keletą bandymų.
Ant stalo ąsotėliai su virintu, su natūraliu vandeniu, mineralinio vandens buteliai „Neptūnas”, „Tiche” bei butelis vandens iš Ventos upės. Vaikai apžiūrinėjo vandenį su padidinamuoju stiklu, spėliojo, kokios spalvos, ragavo natūralų vandenį ir palygino su mineraliniu vandeniu. Vaikams labiau patiko citrinos skonio mineralinis vanduo. Išsiaiškinus vandens naudingumą žmogaus organizmui, ugdytiniai suvokė, jog sveikiausia gerti natūralų vandenį.
Vaikai susidomėję eksperimentavo ir su vandeniu, parsineštu iš Ventos upės. Visų pirma, jis skyrėsi savo spalva, kvapu. Pasak grupės „Voveriukai” ugdytinio Gabrieliaus „tai žolės kvapas, ten gyvena žuvytės”. Norėdami pamatyti vandens užterštumą, vaikai vandenį filtravo per vatos skridinėlį, įsitikindami, jog vanduo lieka beveik nepakitęs.
Tyrinėdami vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant įvairius bandymus: matuojant, pilstant, maišant, uostant, ragaujant, stebint, vaikai sužinojo, kur naudojamas vanduo ir be vandens nebūtų galima išsiversti. Praktinės veiklos metu suvokė, kokie pavojai gresia žmonėms, vandens gyventojams, augalams dėl vandens teršimo.
Šią veiklą apvainikavo gražus pedagogių ir ugdytinių sugalvotas šūkis „Mes vandens ir gamtos neteršime!”.

Auklėtoja Sandra Kneitienė,
lopšelis-darželis „Eglutė”