Projektą „Balti žiemos keliai“ vykdė Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ekologų būrelio ,,Žaliuoju taku“ nariai. Nors negalime susitikti, tačiau klajodami miško ir pamiškių keliais ir takeliais, grožėjomės nuostabiais gamtos vaizdais. Patebėjome ne tik daugybę pėdsakų, bet ir pačius gyvūnus matėme. Ypač daug paukščių, stirnų, besiganančių pamiškėje. Stirnaitės, išsigandusios netikėtai į jų valdas įžengusio žmogaus, skuodė į mišką. O jau genių stuksenimas! Šie miško sanitarai stropiai „gydo“ medžius.
Ir dar tyla. Balta, apšerkšnijusi tyla. Atrodo, kad ir tylūs žingsniai ją suardo. Pasigrožėkite baltais žiemos keliais.

Ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai