Šių metų lapkričio 17 dieną Lietuvoje vyko Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 7-8 klasių moksleiviams. Olimpiadą organizuoja Elektronikos platintojų asociacija (EPA), bendradarbiaudama su Kauno technikos universitetu (KTU) ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA), olimpiados tikslas – šviesti aplinkosaugos temomis, skatinti moksleivius domėtis aplinkosauga, formuoti aplinkai draugiškus įpročius.
Olimpiadoje dalyvavo dvidešimt aštuoni Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos Prano Dovydačio progimnazijos 7-8 klasių mokinai. Olimpiados užduotis atliko informacinių technologijų kabinetuose nuotolinius būdu. Mokiniai atsakinėjo į klausimus, nagrinėjančius aplinkosaugos temas: produktų ženklinimą, energijos išteklių taupymą ir vartojimą, atliekų tvarkymą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir žinių keliu juos vedusiems mokytojams! Tikime, kad per pasiruošimo olimpiadai laikotarpį įgytos žinios ir jų patikrinimas sustiprino visų suvokimą, kaip svarbu tausoti aplinką ir dėl to visi gyvensime tvariau ir švariau!

Rasa Žemaitienė,
Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorė