Monitoringas ir įvertinimas

Monitoringą ir įvertinimą atlieka Gamtosauginis komitetas, siekiant užtikrinti veiksmų plane numatytų tikslų įgyvendinimą; esant poreikiui atliekamos korekcijos ir fiksuojamai sėkmingo veiklos rezultatai.

Žingsnelio rodikliai

• Gamtosauginis komitetas turi stebėti ir peržiūrės veiksmų plano progresą, tikslus ir terminus bei nustatyti sritis, kurias reikia nuolat tobulinti. Turi būti identifikuojama sėkminga veikla, ir sprendžiama dėl atitinkamų korekcinių veiksmų, jei suplanuotos veiklos nepasitvirtina.
• Įstaiga turi demonstruoti pažangą keliuose didelės apimties projektuose bent trijose Gamtosauginių mokyklų temose.
Turi būti identifikuotos kiekvienos temos problemos, ir įgyvendinti pokyčiai.

• Gamtosauginio komiteto moksleiviai turi būti įtraukti į monitoringo ir įvertinimo procesą kur tik įmanoma; surinkti duomenys turėtų būti naudojami mokymosi procese (programoje).
• Monitoringo ir vertinimo informacija kartu su veiksmų planu turi būti publikuojama įstaigoje; ši informacija teikiama bendruomenei ir kitais kanalais.
• Monitoringo ir vertinimo rezultatai teikiami nacionaliniam programos koordinatoriui.