GAIA 20:30 Bioįvairovės kampanija

#GAIA2030         #GenerationRestoration


GLOBALIOS BIOĮVAIROVĖS APSAUGOS KAMPANIJA

FEE yra didžiausia pasaulyje Aplinkosauginio švietimo organizacija, vienijanti daugiau nei 100 organizacijų 79 šalyse. Vykdydami penkias tarptautines programas siekiame pokyčių kiekvieną dieną.
Mūsų programose – Mėlynosios vėliavos, Gamtosauginių mokyklų, Žaliojo rakto, Mokymosi apie miškus (LEAF) ir Jaunųjų aplinkos reporterių (YRE) – naudojamas sprendimais grįstas požiūris, siekiant įgalinti žmones kurti tvaresnį pasaulį.
Siekdami skleisti savo principus ir skatinti bendruomenes aktyviai dalyvauti palaikant ir tausojant natūraliai aplinką, vykdome Biologinės įvairovės kampaniją, apimančią įvairioms suinteresuotosioms grupėms skirtas veiklas.
Kampaniją inicijuoja LEAF programa, bet taip pat joje gali dalyvauti ir kiti FEE tinklo programų dalyviai: Mėlynosios vėliavos, Gamtosauginių mokyklų, Žaliojo rakto, YRE.
Kartu galime keisti pasaulį!

Kalendorius ir veiklos
Kampanija vykdoma 2021 – 2022 mokslo metais.

DALYVAUKITE SIŪLOMOSE VEIKLOSE!

Kampanijos tikslai

Mobilizuoti veiksmus siekiant įgyvendinti GAIA 20:30 tikslus;
Didinti informuotumą biologinės įvairovės klausimais;
Rinkti, kurti ir platinti biologinės įvairovės išteklius apie biologinę įvairovę.

GAIA 20:30 Bioįvairovės tikslai:

Išsaugoti esamus ir veisti naujus miškus ar gamtines teritorijas, pvz. mokyklos sodus, parkus, žaliąsias zonas ir kt.;
tvaraus pakrantės zonos valdymo skatinimas;
Kova su apdulkintojų ir vabzdžių nykimu;
Informuotumo apie invazines rūšis bei priemones jas naikinant, skatinimas.