Rugsėjo 21 d. Ylakių gimnazijos jaunieji gamtosaugininkai dalyvavo „Pasaulio valymo dienoje 2019“ („World Cleanup Day 2019“).
Kaip ir praėjusiais metais, mokiniai vyko į Žemaitijos nacionalinį parką. Čia kartu su parko direkcijos darbuotojais talkino Šeirės pelkės tvarkymo darbuose. Kad pelkė neapaugtų ir nevirstų mišku, būtina kasmet ją šienauti. Mūsų mokyklos mokiniai rovė iš pelkės jaunas eglaites, kad užkirstų kelią pelkės užžėlimui. Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai per poilsio valandėles mielai mokinius supažindino su pelkės augalais. Mokiniai susipažino, kaip atrodo švyliai, viržiai, varnauogės, skanavo gausiai pelkėje augančias spanguoles. Taip pat pelkėje buvo pastebėti du širšių lizdai. Parko kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas Saulius Sidabras pravedė mokiniams instruktažą, kaip elgtis, kai puola širšės. Pasirodo, jog geriausias būdas apsiginti nuo širšių yra užsidengti rankomis galvą, pasilenkti ir stengtis, kuo greičiau sprukti nuo pavojaus vietos.
Jaunieji gamtos bičiuliai Žemaitijos nacionaliniame parke turiningai praleido laiką. Dėkojame šios akcijos iniciatorėms mokytojoms Nijolei Statkienei, Rasai Petrulevičienei ir Sigutei Razguvienei.

Gimnazijos inf.