Veiksmų planas

Veiksmų planas yra privalomas įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą. Plane atsispindi siekiami tikslai, numatyti veiksmai, jų įgyvendinimo datos. Planas yra sudaromas remiantis mokykloje atliktu Gamtosauginiu auditu.

Atkreipkite dėmesį, Jūsų siekiai turi būti realūs ir įgyvendinami. Nebūkite per daug ambicingi, Jūsų tikslai turi būti pasiekiami, kitaip mokyklos bendruomenė gali nusivilti programa.
Jeigu Jūsų atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas parodė, kad įstaigoje yra daug sričių, kuriose būtina daug dirbti – nemanykite, kad viską turite padaryti iš karto. Nusistatykite prioritetus: nuspręskite ką atlikti šiuo metu yra svarbiausia, o visa kita palikite kitų metų planams.
Atminkite, kad daug geriau keliauti mažais žingsneliais ir džiaugtis kiekvienu mažu pasiekimu.

Svarbu, kad Jūs tiksliai viską suplanuotumėte bei identifikuotumėte tai, ką Jums reikia padaryti.
Gamtosauginis komitetas viską planuodamas turi iškelti sau klausimą – „koks yra mūsų tikslas ir kokių rezultatų mes tikimės?“

Į planavimo procesą svarbu įtraukti visus Gamtosauginio komiteto narius. Protokoluokite, viską kas yra siūloma.