Ikimokyklinio amžiaus vaikai stebi ir renka informaciją apie gyvąjį ir negyvąjį pasaulį, tyrinėja jį per jutimus. Kasdien vaikai mato, liečia , ragauja, girdi garsus…
Balandžio pabaigoje vaikai visą savaitę grupėse ir lauke darė įvairius bandymus, eksperimentus, o tai, kas jiems geriausiai pavyko nutarė parodyti savo draugams iš kitų grupių- „pasidalinti darbų patirtimi“. Susirinkome visi į darželio kiemelyje įrengtą „ laboratoriją“ ir stebėjome vieni kitų bandymus ir eksperimentus. Kokių tik eksperimentų nebuvo – pamerktos gėlės spalvotame skystyje pražydo įvairiomis spalvomis, balionas išsipūtė užmautas ant butelio, buvo pristatytas daržovių auginimo kalendorius, net „ugnikalnio išsiveržimą“ teko stebėti. O kur dar sliekų, vabalų stebėjimai per padidinamuosius stiklus… Visus vaikų darbus stebėjo „Profesorius – alchemikas“ su savo asistentais (aukl.: Edita, Toma, Sandra) „Profesorius-alchemikas“ pats lengvai perdūrė pripūstą balioną mediniu virbalu ir šis nesprogo…
Darželyje įvairiais metų laikais vyksta „Stebėjimų, tyrinėjimų ir eksperimentų savaitės“. Eksperimentuodami, patys išbandydami ir stebėdami vaikai greičiau ir geriau pažįsta pasaulį.

Ramutė Gruzbarzdienė,
Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui