DSCN0794.resizedKauno Milikonių pagrindinės mokyklos Gamtosauginis komitetas nusprendė vieną iš veiklos sričių pasirinkti šiukšlių kiekių mažinimą mokykloje ir jos aplinkoje. 6 – 8 klasių mokiniai parengė paskaitėles pradinukams tema ,,Atliekų rūšiavimas‘‘, nes geriausia kai mokiniai moko vieni kitus.
Vasario mėn. 23 d. vyresniųjų klasių moksleiviai apsilankė pradinukų pamokose ir pasakojo, kaip reikia rūšiuoti atliekas ir kodėl tai verta daryti. Pasakojimą iliustravo parengta vaizdine medžiaga ir paįvairino žaidimais. Jaunesnieji mokiniai atidžiai klausė savo vyresniųjų draugų ir nusprendė, kad rūšiuoti verta, tegul atliekos, kurias galima perdirbti, nevirsta šiukšlėmis. Visi pasižadėjo atliekas mesti į tam skirtas dėžes, kurios stovi mokyklos koridoriuose.
Gamtosauginio komiteto nariai pertraukų metu stebi, kur išmetamos atliekos, ir ragina nepamiršti jų rūšiuoti. Jie tiki, kad visos bendruomenės pastangomis, sumažinę šiukšlių kiekius, prisidėsime prie švaresnės aplinkos ir gamtos išteklių tausojimo.

Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos inf.