2Lapkričio mėn. 29 d. Radviliškio raj. Alksniupių šeštos klasės mokiniai kartu su gamtosaugininkų būrelio vadove J. Beklešoviene ir auklėtoja Z. Kučiene keliavo į Šiaulius ir aplankė tris įmones, svarbias aplinkos saugojimui, ekologijai.
Pirmiausia mokiniai UAB ,,Putokšnis“ sužinojo, kaip gaminami PET ruošiniai bei iš jų gaminami PET buteliai, galėjo iš arčiau susipažinti su gamybos procesu.
Vėliau UAB ,,Ekonovus“ – vienoje didžiausių atliekų tvarkymo bendrovių Lietuvoje – šeštokai klausėsi pasakojimo, kaip rūšiuojamos atliekos, pakuotės iš didžiųjų prekybos centrų, įmonių.
Sužinojo, kad nemaža dalis rūšiuotų atliekų gabenamos perdirbti į užsienio antrinių žaliavų perdirbimo įmones.
Daugiausiai laiko mokiniai praleido UAB ,,Toksika“. Tai pavojingų atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonė. Visiems buvo įdomu, kokios atliekos deginamos, koks atliekų tvarkymo procesas, kaip padaroma, kad pavojingos atliekos neterštų gamtos. Buvo įdomu stebėti, kaip kompiuteriais valdomi įrenginiai, kaip laboratorijoje tiriamas medžiagų kenksmingumas. Mokiniai žinias, įgytas gamtosaugininkų būrelyje, papildė klausdami konsultantų.
Kelionė buvo įdomi ir naudinga. Tik nuo mažens suvokę, koks svarbus atliekų tvarkymas, turėsime sveikesnę ir švaresnę aplinką.

Zita Kučienė
Lietuvių kalbos mokytoja