Kovo mėn. 18 – 22 dienomis,  Ukmergės lopšelio – darželio „Eglutė“ priešmokyklinėje „Nykštukų“ grupėje vyko projektas „Vandens paslaptys“. Šiuo projektu mokytoja bandė išsiaiškinti, ar geba vaikai suvokti fizikos paslaptis, kokias emocijas sukelia paslapčių atskleidimas? Tuo tikslu buvo atliekama visa eilė bandymų su vandeniu. Prieš kiekvieną bandymą vaikai išsikėlė hipotezes, o atlikę bandymus, džiūgavo, kad jų nuomonė pasitvirtino. Nenusiminė, jei ir neatspėjo. Juk ne taip paprasta atspėti, kaip iš vandens išimti centą nesušlapus rankų, kodėl vanduo nebėga iš apverstos stiklinės, kodėl stiklainyje lyja lietus. Visus eksperimentus vaikai atliko patys, džiūgavo gautais rezultatais, nes ugdytinių laukė vis naujas „stebuklas“. Padarę druskos tirpalą, vaikai bandė juo piešti ant tamsaus popieriaus, o ryte, atėję į grupę, nustebo pamatę savo piešinius. Daug emocijų sukėlė eksperimentas „vandens kalnas“, kai visi vaikai sumetė į sklidiną vandens stiklinę po 1 centą, tačiau iš stiklinės neišbėgo nei lašas vandens. Mokytoja su vaikais išsiaiškino, kad taip nutinka dėl vandens savybių: vanduo, kaip ir kiti skysčiai, sudaryti iš dalelių, kurios pralaidžios ir gali skverbtis į kitus daiktus – šiuo atveju į monetas, todėl vanduo iš stiklinės neišsilieja. Atlikdami daug įvairių bandymų, vaikai skaičiavo, matavo turimas medžiagas, taip ugdydami savo matematinius įgūdžius. Priešmokyklinukai susipažino su naujais terminais ir žodžiais, įtvirtino savo įgūdžius, prisiminė, kodėl reikia gerti daug vandens ir, žinoma, kodėl reikia taupyti vandenį. Mokymasis per patirtį vaikams suteikė naują pažinimo džiaugsmą.

Vida Barinova,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja