2019 m. balandžio mėn. 1 d., mes, Panevėžio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė oficialiai įsijungėme į Gamtosauginių mokyklų programą ir tapome jau 7-uoju šios tarptautinės programos dalyviu Panevėžio mieste. Nuolat vykdėme įvairias ekologines veiklas, o tapę Gamtosauginių mokyklų programos dalyviais esame pasiryžę veikti dar aktyviau!
Kovo mėnesio 18 – 22 dienomis mūsų darželyje vyko projektas „Sveiki sugrįžę mieli sparnuočiai“. Projektą organizavo ikimokyklinio ugdymo pedagogės E. Brazauskienė, V. Čemerienė, R. Šantarienė, meninio ugdymo pedagogės A. Mikolajūnienė ir R. Jonelytė. Pedagogės E. Brazauskienė ir V. Čemerienė šiam projektui suorganizavo parodą „Sukurk namus grįžtantiems paukšteliams“, kurioje dalyvavo Panevėžio ikimokyklinių įstaigų padagogai ir ugdytiniai.
Pirmąją projekto dieną pradėjome koncertu „Paukščiai sugrįžta“, kurio metu vaikai koncertavo ir koncerto pabaigoje įtraukė linksmintis visus vaikus.Antradienį personažai gandras ir žvirblis pakvietė priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus į viktoriną „Sveiki sugrįžę mieli sparnuočiai“, kurio metu vaikai buvo ypatingai aktyvūs. Viktorinos metu vaikai atsakinėjo į klausimus, klausėsi paukštelių balsų ir juos įvardino, mynė mįsles, pamėgdžiojo paukštelių balsus, dainavo daineles apie juos ir sukūrė taisykles kaip reikia elgtis su paukšteliais.
Ketvirtąją projekto dieną vyko gandro rytmetis, kurio metu dalyvavo patys mažiausi lopšelio vaikai. Šiame rytmetyje dalyvavę personažai gandras ir žvirblis, vaikus kvietė žaisti su muilo burbulais ir kartu šokti.
Paskutinę projekto dieną personažai žvirblis, vieversys ir pelėda, visus įstaigos vaikučius kvietė į renginį „Žvirblio puota“ Renginio pabaigoje žvirblis pasidžiaugė sugrįžusiais draugais, o grįžę paukšteliai padėkojo vaikams, kad žiemos metu rūpinosi žiemojusiais draugais ir juos lesino.
Projekto tikslas džiaugtis bundančia gamta, grįžtančiais paukšteliais ir nebūti abejingiem žiemojantiems paušteliams mūsų gimtojoje Lietuvoje.

Auklėtoja Edita Brazauskienė