2Gamtosauginis komitetas inicijavo visos mokyklos bendruomenės dalyvavimą respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“. 2018 m. kovo 5 dieną UAB „Atliekų tvarkymo centras“ iš mokyklos išvežė 1039 kg., surinktų įvairių elektroninių atliekų.
Gamtosauginis komitetas dėkoja už bendradarbiavimą ir aktyvų įsitraukimą mokiniams, mokytojams ir tėveliams.

Gamtosauginio komiteto inf.