Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai balandžio mėn. 20 dieną dalyvavo tradicinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2018“, kurią Kazlų Rūdoje organizavo Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausiasis ekologas Juozas Vitukynas. Akcijoje dalyvavo 5 – 10 klasių mokiniai. Būtent tokios pilietinės akcijos ypač stiprina paauglių pilietiškumo, bendruomeniškumo jausmą. Dalyvauti akcijoje susirinko per 130 žmonių, o  gausiam mokinių būriui vadovavo mokytojos D. Botyriūtė, D. Vaitiekūnienė, R.Vaivadienė, K.Senkienė, J. Tiškevičienė, R.Žemaitienė. Ypatingą susidomėjimą talka parodė visų trijų penktųjų klasių mokiniai. Mums buvo paskirta susirinkimo vieta – aikštelė prie poliklinikos (Vytauto g. 45). Tvarkymo vietas: miško taką link kapinių, šalikeles link Jūrės, – manome palikome tikrai sutvarkytas. Tokios pilietinės akcijos, kaip „Darom“, atkreipia dėmesį ne tik į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet ir skatina savanorystę, socialinį atsakingumą ir pilietiškumą.

Rasa Žemaitienė,
Akcijos „DAROM 2018“ organizatorė Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokykloje