Panevėžio gamtos mokykla, dalyvaujanti tarptautinėje Aplinkosauginio švietimo fondo Gamtosauginių mokyklų programoje, ne tik stengiasi išsaugoti švarią ir saugią aplinką, bet ir nuolat ieško efektyvių būdų šviesti miesto bendruomenę apie atsakingą ir taupų vartojimą.
Atsiliepdama į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kvietimą dalyvauti Europos atliekų mažinimo savaitėje (angl. EWWR – European Week for Waste Reduction), Gamtos mokykla antrus metus iš eilės aktyviai joje dalyvavo.
Kasmet renginiuose dominuoja vis kita pasirinkta tema, o šiemet daugiausia dėmesio buvo skiriama pakuočių atliekų susidarymo prevencijai. 2016 m. lapkričio mėn, 21-23 dienomis Gamtos mokyklos metodininkai vedė edukacinius-praktinius užsiėmimus apie atliekų rūšiavimą ir pakuočių atliekų kiekio mažinimą „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas – taupau!“
Panevėžio gamtos mokyklos ir Panevėžio Rožyno progimnazijos pradinių klasių mokiniams (dėl Gamtos mokyklos pastato renovacijos renginiai vyko Rožyno progimnazijos patalpose). Minėtų aplinkosauginių užsiėmimų tikslas – padėti moksleiviams suvokti atliekų rūšiavimo svarbą, suprasti problemas, kylančias dėl netinkamo atliekų tvarkymo, inicijuoti ir populiarinti atsakingą vartojimą ir atliekų rūšiavimą vietos bendruomenėje. Užsiėmimų metu mokiniai aiškinosi atliekų rūšiavimo svarbą ir naudą, įgijo žinių ir praktinių gebėjimų, kaip rūšiuoti buityje susidarančias atliekas, susipažino su rūšiavimo taisyklėmis, rūšiavimo ir perdirbimo simboliais, įgijo praktinės patirties, kaip taupiai išnaudoti konteinerių tūrį (sulankstant plastikinius butelius, kartonines dėžutes). Pamatavę šiukšlių kiekį parodomojoje (demonstracinėje) šiukšlių dėžėje iki rūšiavimo ir po jo, patys akivaizdžiai įvertino rūšiavimo naudą: į sąvartyną po rūšiavimo patektų tik dešimtoji šiukšlių dalis.
Atliekų mažinimo savaitė praėjo, tačiau aplinkosauginis visuomenės švietimas šiuo klausimu turi tęstis ištisus metus. Tačiau vien žinoti neužtenka – pakuočių atliekų kiekio mažinimas ir atliekų rūšiavimas turi tapti mūsų įpročiu. Kiekvienas iš mūsų, planuodamas kasdieninius pirkinius, galėtų prisidėti prie aplinkos tausojimo: pasirinkime produktus, kurie turi mažiau pakuotės ar iš viso jos neturi, dažniau rinkimės daugkartinio naudojimo gaminius, nei vienkartinius, pirkime didesnę pakuotę, dovanokime nematerialias dovanas ir kt. Jei galime atlieką panaudoti dar kartą, jos neišmeskime! Produktai ir gaminiai gali turėti antrąjį gyvenimą: panaudokime juos buityje, ūkyje, kūrybinei-meninei veiklai. Daiktai, kuriais nebesinaudojame patys, gali pradžiuginti kitus: paaukokime ar padovanokime juos.

Valda Briedienė,
Panevėžio gamtos mokyklos metodininkė