2020 m. spalio 14-ąją – Tarptautinę elektronikos atliekų dieną Kauno Milikonių progimnazijoje vyko aplinkosauginė internetinė pamokėlė. Jos metu mokiniai buvo supažindinti su elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvų atliekų tvarkymo būdais. Buvo priminta, kur mieste yra šių atliekų priėmimo vietos. Paaiškinta, kodėl šias atliekas būtina surinkti, kokį žalingą poveikį jos daro aplinkai bei žmonių sveikatai. Išklausę teorinę medžiagą, mokiniai sprendė kryžiažodį. Ši veikla paskatino mokinius dar kartą pagalvoti apie aplinką, kurioje gyvename ir prisidėti prie jos teršimo mažinimo.

Biologijos mokytojos Genovaitė Zimnickienė ir Laima Razbadauskytė