20171024Mūsų įstaiga džiaugiasi ilgalaike partneryste su Telšių regiono atliekų tvarkymo specialistais.
Šių metų spalio 24 dieną įstaigoje lankėsi specialistė Eglė Sakalauskatė. Ji priešmokyklinio amžiaus vaikams pravedė edukacinę pamokėlę apie atliekų rūšiavimą. Vaikams buvo parodytas filmukas apie teisingą atliekų rūšiavimą, vyko mini viktorina. Specialistė pasidžiaugė, kad vaikai turi žinių apie atliekų rūšiavimą, žino į kokios spalvos konteinerius mesti popierių, plastiką, stiklą.
Pasibaigus susitikimui vaikai gavo dovanų: po knygutę „Kontis ir Tvarkius“ bei blonknotą „Rūšiuoti verta“.
Džiaugiamės, kad auklėtojos moko vaikus ekologinio gyvenimo pagrindų ir sulaukiame pagalbos iš toje srityje dirbančių specialistų.

Margarita Jasinskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui