cof2018 spalio mėn. 19 dieną 5-8 klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje turizmo dienoje, kuri šiais metais vyko Ąžuolyne. Kartu su klasės auklėtojomis mokiniai pagal nuorodas praėjo trasą, surado nurodytus punktus ir paėmė pažymėtas priemones. Viena iš užduočių buvo sugalvoti ketureilį apie fizinį aktyvumą ir jo naudą sveikatai. Čia pasireiškė tikras mokinių išradingumas. Pasiekę galutinį tašką, išmėgino rankos taiklumą lėkščiasvydžiu. Taikliausi buvo apdovanoti prizais. Eidami trasa, mokiniai privalėjo atlikti ir gamtos pažinimo užduotį: atpažinti parke augančius medžius, juos apibūdinti, prisiminti parko lankytojų taisykles. Mokiniams gerai sekėsi atlikti užduotis, nuotaika buvo puiki.

Kūno kultūros mokytojos: Vilma Lenzienė, Jūratė Jarušaitienė.
Biologijos mokytoja Genovaitė Zimnickienė