foto1Šiandien realybė nėra tokia, kokios norėtume: užteršti vandenys, niokojama žalioji miško paklotė, deginama žolė, vangiai rūšiuojamos atliekos, besaikis gamtos resursų naudojimas. Žmogus nuo gimimo neatsiejamai susiėjęs su gamta, jį supančia aplinka. Todėl ugdytis atsakomybę už gamtos, aplinkos išsaugojimą turime nuo pat mažumės. Mažeikių lopšelyje – darželyje „Eglutė“ didelis dėmesys kreipiamas aplinkosauginiam – ekologiniam vaikų ugdymui.
Balandžio 21 dieną ikimokyklinio ugdymo grupių „Gudručiai“ ir „Voveriukai“ ugdytiniai ir jų tėveliai, švarindami Ventos upės pakrantes, dalyvavo pilietinėje akcijoje „Darom 2018“. Darbo užteko visiems: ir dideliems, ir mažiems. Vaikų akys atidžiai stebėjo aplinką, o rankos ėmė ir krovė į maišus įvairias šiukšles: butelius, popieriaus, plastiko atliekas. Įstaigos dalyvavimas socialiniame projekte „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ paskatino imtis globoti, tyrinėti bei švarinti Ventos upės pakrantes.
Ugdytiniai stebėjo upėje plaukiojančias antis, augančius augalus. Aptarė, kuo upė skiriasi nuo ežero. Pasisėmę vandens, analizavo vandens švarą, savybes, gyvybingumą. Po to grupėje tęsė tyrinėjimo darbus. Vaikai lygino geriamąjį vandenį su upės vandeniu, nusakydami spalvą, kvapą. Ugdytiniai samprotavo: Augustė 5 m. „Šitos upės vandens tikrai negalima gerti. Jis, matau, nešvarus. Čia pilna mikrobų“. Amelija 4 m. „Čia kitoks vanduo nei iš krano. Jo visai kitokia spalva“. Aptarėme, aiškinomės ekologines problemas: kas labiausia teršia vandenį, kodėl vandens be saiko negalima naudoti, kodėl jį reikia taupyti. Mažieji gamtininkai sužinojo, kas yra nuotekos. Kad jos, mūsų nelaimei, kai kur suteka į upes, ežerus.
Ši pilietinė akcija dovanojo vaikams ir aktyvaus judėjimo džiaugsmą, o kartu padėjo formuotis gamtai palankų elgesį.

Gamtosauginės darbo grupės narė, auklėtoja Rima Skrinskienė