Prasidėjęs karantinas šalyje nesustabdė ekologinio ugdymo Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė” priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Gudručiai”. Negalėjome susibūrę draugėn kieme iškilmingai švęsti Žemės dienos, tačiau meilės gamtai, noro daugiau pažinti, tyrinėti niekas neužgožė.
Nuo kovo 30 dienos ugdymo veiklas perkėlus į nuotolinį ugdymą, mažieji gamtininkai ir toliau buvo aktyvūs gamtosauginės veiklos dalyviai. Iš ugdytinių tėvelių sulauktų nuotraukų galime teigti, kad grupės pedagogų pasiūlyta veikla, tėvelių deramas pavyzdys, įkvėpė ugdytinius džiaugtis bundančiu pavasariu, nenustoti kurti ir perteikti gamtos grožį savo kūriniuose.
Džiugu, kad mažieji gamtininkai, ugdydamiesi namuose, nepamiršo teisingai rūšiuoti, sumaniai panaudoti antrines žaliavas ir, svarbiausia, mylėti gimtąją  Žemę.

Mokytoja metodininkė Rima Skrinskienė